magyar ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET
A gyermekekért, az óvodákért, az óvónőkért
 
Adószámunk:

19076760-1-05

Kérjük adója 1 %-val támogassa Egyesületünket!

 

 

 

     

OKJ-s DAJKA KÉPZÉS

www.fabulabt.x3.hu

   
   
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Üdvözöljük Honlapunkon!

KEDVES MOE TAGOK!

 

SZAKMAI ÖSSZEGZÉS
az óvodák és az óvodai dolgozók által felvetett problémákról
a 2017/2018-as tanév elején

1. A kormány által korábban elfogadott pedagógus béremelés utolsó (3,5 %-os) részletének differenciált elosztását nem tartjuk korrektnek, mivel ezt a béremelést minden pedagógusnak egységesen garantálták. Többen is felvetették, hogy a béremelésre kötelezően használt központi kinevezési dokumentumban (vastag betűvel szedve) az alábbiakat olvashatjuk - "havi illetményét a 2017/2018-as tanévre a következők szerint állapítom meg" Ezt a szöveget a - kinevezés módosítása közalkalmazotti jogviszonyban c. nyomtatvány alapján úgy lehet értelmezni, hogy a differenciált bérmegállapítás csupán egy tanévre szól!? Ez ellen a kinevezett a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat a nyomtatvány szövege szerint. Vajon hányan fogják ezt megtenni?

2. Kollégáink visszajelzéseiből is visszaigazolódott, amire évek óta igyekszünk felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy súlyos mértékű óvodapedagógus hiány tapasztalható meglehetősen egyenletlen elosztásban, de országos szinten, ami a gyermeklétszám csökkenésével párhuzamosan is fennáll. A probléma enyhítése érdekében szükségesnek látjuk a nyugdíjas óvodapedagógusok nyugdíj melletti foglalkoztatási lehetőségének biztosítását (évek óta kérjük hiába!) Továbbá javasoljuk a nyelvvizsgával nem rendelkező, de záróvizsgát letett óvodapedagógusok foglalkoztatását nem csak a 2 éves gyakornoki időszakban. Javasoljuk 5 éves foglalkoztatást biztosítani ezeknek az óvodapedagógusoknak, ami alatt a nyelvvizsga letétele is reálisabb lehetőségnek tűnik. Súlyos gond az 1-4 csoportos vidéki kistelepülések óvodáiban az óvodapedagógus hiány mellett az, hogy az intézményvezetők nyugdíjba vonulása után nem találnak a törvényben előírt feltételekkel rendelkező intézményvezetőket. Megjegyezzük, hogy az ilyen 1-4 csoportos intézmények száma az összes óvodák számának nagyjából a 2/3-át teszi ki!

3. Már érzékelhető a dajkák vonatkozásában is egy kisebb mértékű létszámhiány. Jelzéseink szerint 2-3 éven belül nagy létszámban érik el a nyugdíjkorhatárt az óvodákban foglalkoztatott dajkák, ami tovább súlyosbítja majd a személyi ellátottsággal kapcsolatos gondokat.

4. Az óvodák fenntartásának problémái az önkormányzatok anyagi forrásainak bővítését teszi szükségessé. Az óvodák 2/3-a vidéki kistelepüléseken működik, ahol a helyi önkormányzatok saját bevételei rendkívül szűkösek, ez negatívan befolyásolja az intézmények működési költségeinek biztosítását.

5. Sajnálatos módon mind a kötelező óvodáztatás, mind az integrált óvodai működés bevezetése úgy történt, hogy nem előzte meg azt a szükséges tárgyi, személyi feltételek felmérése és biztosítása. Éppen emiatt okoz rendkívül nagy problémákat az óvodapedagógus hiány mellett a gyógypedagógiai segítő hálózat nem megfelelő működése, miközben a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai logopédiai ellátásra szoruló gyermekek számaránya növekszik az intézményekben.

6. Komoly feszültség forrása az óvodákban az, hogy a szakmunkás minimálbér emelése miatt szinte nincs különbség a főiskolát végzett kezdő óvodapedagógus és a dajkák bére között. A kezdő (gyakornoki) béremelésre lenne szükség ahhoz, hogy a tervezett minimálbér emelések bekövetkezésével ne növekedjen tovább az óvodapedagógusok hiánya. Kollégáink megerősítették, hogy az alacsony kezdő bér, a rendkívüli terhelés (magas, kötelező óraszám), az adminisztratív elvárások túlzott mértéke, a helyettesítések, túlóra magas száma - fokozzák elsősorban a pályaelhagyók számának növekedését.

7. Az adminisztratív terhek továbbra is olyan magasak, hogy a nevelőmunka rovására megy azok teljesítése. Javaslatunk szerint felül kellene vizsgálni az ezzel kapcsolatos teljes rendszert, és ésszerű keretek között tartva a pedagógiai munka és az ellenőrzések kizárólag adminisztratív módon megvalósuló - egyébként - hatástalan, egysíkú, időrabló rendszerét, ami a pedagógiai munkától veszi el az időt és energiát, akár az ellenőrzők, akár az ellenőrzöttek oldaláról tekintjük át a meglévő gyakorlatot.

Miskolc, 2017. október 25.

Üdvözlettel:


Fábián Katalin
a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke

 


 

 

Boldog Új Évet Kívánok a MOE tagoknak, és az érdeklődő kollégáknak a 2016/2017-es tanévben!

Nehéz, problémákkal teli évet zártunk 2016-ban. Reméljük, hogy a 2017-es évben hatékonyabban, eredményesebben tudjuk a gyermekek és az óvodák érdekeit képviselni. Önkritikusan meg kell állapítani, hogy a közoktatás és benne az óvodák helyzete a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére keveset változott, főként keveset javult az elmúlt évben. Civil véleményeink - a szakmaiság és a gyermekek érdekében fogalmazódtak meg - ám ennek ellenére kevéssé érték el a döntéshozók ingerküszöbét. Mégis azt gondoljuk, hogy nem adhatjuk fel ezirányú törekvéseinket.

A 2017-es évben a szakmai munka minőségének javításához történő hozzájárulás és segítségnyújtás jegyében szeretnénk tevékenykedni. Éppen ezért már most januárban tájékoztatunk benneteket, az ehhez kapcsolódó rendezvényeinkről:

2017. március 03. Fővárosi Önkormányzat Óvodája (Budapest, Városligeti fs. 30.) "A jövőnek nevelünk" címmel országos szakmai napot tartunk. A program előadói: Bíró Gyula, dr. Gőbel Orsolya, Körmöci Katalin. A részletes programot hamarosan megjelentetjük. (Facebook - Magyar Óvodapedagógiai Egyesület https://www.facebook.com/magyarovodapedagogiai.egyesulet /- Honlap: www.moe.x3.hu )

 

Szervezés alatt áll A Tevékenységközpontú óvodai programot adaptáló, vagy azt részben felhasználó óvodák XV. Országos Tanácskozása, melynek tervezett időpontja 2017.04.21. Miskolc - Megyei Könyvtár díszterme. Tervezett előadók : Dr. Páli Judit, dr. Gósy Mária, dr. Gőbel Orsolya, Dr. Chrappán Magdolna; Bíró Gyula

A részletes program február elején elérhető lesz!

 

 

Tudjátok-e, hogy az UNESCO a népzene Kodály módszer szerinti megőrzését felvette az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára? Egyesületünk országos ének-zenei konferencia keretén belül igyekszik felidézni és népszerűsíteni Kodály Zoltán népzene kutatási és zenepedagógiai munkásságát, nem feledve azt sem, hogy Kodály Zoltán tanításai Forrai Katalin munkásságán keresztül ma is élnek a magyar óvodai nevelés gyakorlatában. A konferencia tervezett időpontja 2017. május 12.

 

 

Szeretnénk minden területi kör és egyéni tag figyelmét felhívni, hogy a MOE tagdíj befizetésének határidejére (2017. február 28.) A befizetést csekken ( OTP fiókban) vagy OTP fiókban készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Csekkek igénylése: moegyesulet@gmail.com vagy Halasi Mónika - 06-46-321-694

 

Átutalás esetén: 11734004-20341055 számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni - kérjük megjelölni a "MOE tagdíj 2017.év" és a Befizető nevét- lakcímét!

Az egyéni tagdíj mértéke továbbra is 2000 Ft éves díj.

A területi körök a beszedett tagdíjból (2000 Ft éves díj ) 1000 Ft -ot fizetnek be az országos kasszába. A tagsági igazolványokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök elnökeinek jogosultsága van a területi körök egyéni befizetései alapján az igazolványok érvényesítésére.

2016-ban 82.455 Ft támogatást kapott Egyesületünk a felajánlott adó 1 %-ból, melyet szakmai programokon - előadói tiszteletdíjak kifizetéséhez való hozzájárulásként használtunk fel.

   

Kérjük, hogy adótok 1 %-val 2017-ben is támogassátok a kisgyermekek és az óvodák érdekében tevékenykedő Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

 

Adószámunk: 19076760-1-05

 

Köszönjük a támogatást!

  Miskolc, 2017. január 24.

   

Üdvözlettel:

Fábián Katalin

elnök

 


 

Civil Közoktatási Platform, azaz civil szakmai kerekasztal ülésezett 2016. 02.16-án Budapesten az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban.

http://www.168ora.hu/./itt-civil-kozoktatasi-platform-nyila.

A sajtóból bizonyára mindenki értesült arról, hogy civil szervezetek kezdeményezésére létrejött egy szakmai kerekasztal a CKP, ami nem azonos az EMMI által korábban összehívott és működtetett kerekasztallal.
A Civil Közoktatási Platform résztvevői - civil szakmai szervezetek (közöttük természetesen a MOE is!)
- Szakszervezetek
- "Tanítanék" mozgalom képviselői
- köznevelési-közoktatási intézmények nevelőtestületeinek képviselői voltak

A tanácskozáson résztvevők az alábbi nyilatkozatot adták :


"Civil Közoktatási Platform Nyilatkozat
Ötven oktatási szakmai szervezet, szakszervezet és tiltakozó mozgalom megjelent képviselői létrehozták a Civil Közoktatási Platformot (CKP).
A CPK megköszöni a közoktatás érdekében felemelt szavunkat megerősítő társadalmi szolidaritást, a szülők és a társszakmák támogatását.
.A CKP-hoz csatlakozó szervezetek támogatják a pedagógus sztrájkbizottság 25 pontos, valamint a Tanítanék Mozgalom 4 pontos követelés listáját.
.A CKP-hoz csatlakozó szervezetek nem vesznek részt a jelenlegi összetételben működő, a kormány által létrehozott Köznevelési Kerekasztal munkájában. A CKP-hoz csatlakozó szervezetek kinyilvánítják érdekeltségüket a kormánnyal folytatott nyílt, minden érdekelt bevonásával zajló tárgyalásokban.
.A CKP-hoz csatlakozó szervezetek létrehoznak egy munkacsoportot a különböző tiltakozó akciók összehangolása és koordinációja érdekében.
.A CKP-hoz csatlakozó szervezetek létrehoznak egy munkacsoportot az akut problémák gyors megoldását célzó azonnali követelések összegzett listájának elkészítésére.
.A CKP-hoz csatlakozó szervezetek létrehoznak egy munkacsoportot egy hosszú távú alternatív közoktatási stratégia, valamint egy közoktatási és szakképzési törvénytervezet megalkotására. A CKP várja további a közoktatásban működő civil szervezetek csatlakozását."


A MOE elnökének aláírásával jeleztük, hogy tagként kívánunk részt venni a CKP munkájában. Ezzel összefüggésben folyamatosan tájékoztatni kívánjuk a MOE tagjait a CKP-ban folyó szakmai munkáról!

Budapest, 2016.02.18.


Fábián Katalin
MOE elnök

 


 

Aktuális tájékoztató!

A 2016.02.13-án szombaton Budapesten - a Kossuth téren 11 órától tartandó tüntetésről:

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöksége - 2016.02.10-én Budapesten rendkívüli elnökségi ülés keretében vitatta meg a 2016.02.09-i Köznevelési Kerekasztal ülésén történteket.
Az elnökségi ülés résztvevői örömmel üdvözölték a párbeszéd megindulását, azonban annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a Kerekasztal ülésének középpontjában nem a közoktatás rendszerszintű problémáinak megvitatása állt.

Ezért egyhangú véleményének nyomatékot adva a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület kitart korábbi álláspontja mellett és támogatja a szombati tüntetést!

2016.02.13-án szombaton Budapesten - a Kossuth téren 11 órától

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnökségi ülésén elfogadott egy 8 pontos javaslatot - a szerintünk legfontosabb kérdésekről, melyet az alábbiakban közlünk:

1. Javasoljuk, hogy a közoktatás egészének megfelelő finanszírozás legyen biztosítva. (Az óvodák fenntartója az Önkormányzat, de a szűkös állami források miatt ugyanolyan problémákkal küzdenek az óvodák, mint az iskolák)

2. Javasoljuk, hogy a tartalmi szabályozás áttekintése a teljes rendszert érintse: óvodától- középiskoláig!

3. Az adminisztrációs terhek csökkentését sürgős feladatnak ítéljük!

4. Az óvodapedagógus hiány megszüntetésének érdekében - egyetértünk a nyugdíjas kollégák újbóli foglalkoztatásának biztosításával.

5. A technikai dolgozók megalázó bérét sürgősen rendezni szükséges!

6. A 18 éves korig tartó iskolakötelezettség mellett, javasoljuk a 3 éves kortól való kötelező óvodáztatás - 5 éves korra való visszaállítását.

7. Egyetértünk és támogatjuk a tanulói tananyag és óraszám csökkentését, javasoljuk a sokszínű tankönyvellátás biztosítását - mindezekkel párhuzamosan a pedagógusok óraszámának csökkentését. (Óvodában a kötelező 32 órán felül heti 4 óra eseti helyettesítés van előírva a Kt-ben!)

8. A KLIK mint fenntartó decentralizálását javasoljuk- a vezetői, intézményi önállóság és sokszínűség fenntartásával együtt!

Hívunk - várunk benneteket 2016.02.13-án Budapestre, a Kossuth térre!

Fábián Katalin
a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
elnöke

 


 

Tegnap tüntetés volt Miskolcon!


Bizonyára Mindannyian értesültetek arról, hogy tegnap Miskolcon a Herman Ottó Gimnázium pedagógusainak kezdeményezésére "Fogadóóra" címmel fáklyás tüntetés zajlott.
Itt jelentették be a szervezők, hogy túllépte a 28.000-es létszámot a kezdeményezők petícióját aláíró egyének száma.
A teljes tantestülettel csatlakozó iskolák, óvodák száma pedig elérte az 500-at. Számos civil szervezet - köztük természetesen a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület is támogatja a kezdeményezést.
Nagy élmény volt a demonstráción jelen lenni, méltó volt ez a tüntetés a jobbítani szándékozó pedagógusok véleményének kifejezéséhez. A tüntetésen a helyi tiltások ellenére részt vettek az óvodapedagógusok is, támogatva a tanárok követeléseit.
Tájékoztatlak benneteket arról, hogy a tüntetés résztvevői támogatták a széles körű összefogásra alapozó, a GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT aggódó közös fellépést, melyre nemcsak a közoktatásban, hanem az egészségügyben, szociális ágazatban, a közlekedésben és más ágazatokban dolgozók közös összefogásával kerül sor:

Budapesten az Országház előtt
2016.02.13-án (szombat) 11 órakor
a demonstráció kezdeményezője a Pedagógusok Sztrájkbizottsága

Én ott leszek!
Várunk szeretettel mindenkit, mert a GYERMEKEINK JÖVŐJÉRŐL van szó!

Fábián Katalin
a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
elnöke

 

http://www.pedagogusok.hu/sites/default/files/felhivas-2016-02-13.pdf

 

http://www.pdsz.hu/cikk/36883

 


 

Kedves MOE tagok!

 

Boldog Új Évet Kívánok a MOE tagoknak, és az érdeklődő kollégáknak a 2015/2016-os tanévben!

Remélem a jelenleginél nyugodtabb, kevesebb központi utasítással, elvárással és terhekkel járó időszak lesz a 2. félév.

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület az elmúlt időszakban nagyon sok fórumon képviselte tagjainak azon véleményét, hogy jobb körülményekre, nyugalomra és a szakmai munkára történő koncentrálásra lenne szüksége az intézményeknek, óvodapedagógusoknak. Ennek jegyében képviseljük a MOE tagjainkat a Közoktatási Kerekasztal munkájában. Igyekszünk a jó kezdeményezéseket támogatni - legutóbb a miskolci Herman Ottó Gimnázium - országosan is ismerté vált kezdeményezését - elsők között támogattuk. Minderről igyekszünk a tagságot is folyamatosan tájékoztatni - ezért kérjük a Területi Körök vezetőit, hogy minél szélesebb körben osszák meg a MOE elérhetőségeit (Facebook - Magyar Óvodapedagógiai Egyesület https://www.facebook.com/magyarovodapedagogiai.egyesulet/- Honlap: www.moe.x3.hu )

Az események felgyorsulása miatt már 01.21-én megtartjuk idei első elnökségi ülésünket, ahol a közoktatás és az óvodák aktuális helyzetét fogjuk értékelni és a további feladatokat kijelölni.

 

•  A MOE tagdíj befizetésének határidejére (2016. február 15.) szeretnénk minden területi kör és egyéni tag figyelmét felhívni. A befizetést csekken ( OTP fiókban) vagy OTP fiókban készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Csekkek igénylése: moegyesulet@gmail.com vagy Halasi Mónika - 06-46-321-694

 

Átutalás esetén: 11734004-20341055 számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni - kérjük megjelölni a "MOE tagdíj 2016.év" és a Befizető nevét- lakcímét!

 

A MOE szakmai programja az elmúlt félévben elsősorban az előmeneteli rendszerrel, és az önértékeléssel kapcsolatos előadásokból tevődtek össze. Talán nem érdektelen az sem, hogy hol zajlottak ezek a programok: Budapest, Miskolc, Győr, Mezőkövesd, Kaposvár, Eger, Szombathely, Debrecen, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Tatabánya, Pécs, Kecskemét. A nagy érdeklődésre jellemző volt, hogy bejelentkezett résztvevők száma - helyszínenként 50-100 fő között mozgott.

 

A Szegedi Egyetemmel közös konferenciánkat 300 fő részvételével sikerült megvalósítani.

A szakmai programjaink népszerűségét nyilván befolyásolta az a tény is, hogy internetes elérhetőségünk (Facebook, honlap) látogatottsága kétszeresére növekedett az utóbbi időszakban. A következő félév programját ismét az óvodákat, óvodapedagógusokat érdeklő, érintő kérdésekből kívánjuk összeállítani. Ezért erről egy későbbi időpontban tájékoztatjuk a tagságot, és az érdeklődőket.

 

•  Az egyéni tagdíj mértéke továbbra is 2000 Ft éves díj. A területi körök a beszedett tagdíjból (2000 Ft éves díj ) 1000 Ft -ot fizetnek be az országos kasszába. A tagsági igazolványokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök elnökeinek jogosultsága van a területi körök egyéni befizetései alapján az igazolványok érvényesítésére.

 

 

Kérjük, hogy 2016-ban is támogassátok adótok 1 %-val a kisgyermekek és az óvodák érdekében tevékenykedő Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

 

Adószámunk: 19076760-1-05

 

 

Köszönjük a támogatást!

 

Miskolc, 2016. január 17.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

A MOE elnöksége

Fábián Katalin

elnök

 

 


 

 

Kedves Intézményvezető Kolléganő!

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület a kötelező óvodába járás témában nem reprezentatív - anonim kérőíves felmérést készít a leginkább érintett területek óvodáiban azzal a céllal, hogy az EMMI felé közvetíteni tudja az intézmények gondjait, problémáit, javaslatait a témával kapcsolatban. A téma a kisgyermekek, az óvodák és az óvodapedagógusok számára is fontos, ezért KÉRLEK válaszoljatok a kérdésekre!

https://docs.google.com/forms/d/1_Uv25nFeUUv5UDkqcBQyJ9DrNMl7SBKBRp3A9XymlIs/viewform?usp=send_form


 

MEGJELENT!!!
"AZ ÉN PORTFÓLIÓM" című CD folytatása:

TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ÉS
ÖNÉRTÉKELÉS FELADATAI AZ ÓVODÁBAN
címmel! avagy

Hogyan készítsük el a saját, a vezetői és az intézményi önértékelést?!

 

A szakmai dokumentumanyagokat Fábián Katalin MOE elnök dolgozta ki:

A kiadványt CD-n bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére.

1 CD lemez ára 4000 Ft áfával - a postaköltség a megrendelőt terheli

A kiadvány megrendelhető a Fabula Bt. alábbi elérhetőségein:

Telefon/fax: 06-46-321-694
e-mail: fabulabt@freemail.hu


 


 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Czunyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár részére

Budapest

Akadémia u. 3.

1054

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A 2015/206-os tanév elején óvodavezető és óvodapedagógus kollégák keresték meg egyesületünket azzal a kéréssel, hogy a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület foglalkozzon az Oktatási Hivatal által óvodák részére kiadott tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvekkel. Egyesületünk országos elnöksége 2015. szeptember 17-i ülésén tárgyalta ezt a témát és megszavazta, hogy ezzel kapcsolatban készüljön összefoglaló anyag, melyet ezúton juttatunk el a Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Egyesületünk álláspontját az alábbiakban foglaljuk össze:

Az említett két szakmai háttéranyag - országos tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára és az önértékelési kézikönyv óvodák számára- tartalma és kidolgozott szempontsorai számtalan esetben nem felelnek meg az óvodákra jelenleg érvényes jogszabályoknak, így különösen az Óvodai nevelés országos alapprogramja (363/2012. (XII. 17.) kormány rendelet elvárásainak.

Az önértékelési kézikönyv ugyancsak szembemegy " A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek, amikor olyan szakmai követelményeket támaszt - pl. az óvodában használatos írásos anyagok, dokumentumok terén, melyek sem az ONOAP sem az említett 20/2012-es jogszabályban nem elvárások. Ezeket ráadásul nyomatékosan kötelező jelleggel tünteti fel a háttéranyag.

Az önértékelési kézikönyv szövegéből és szempontsoraiból az óvoda totális iskolásítása bontakozik ki, amin alig lehet csodálkozni, mivel több oldalon egyértelműen nyomon követhető a hibákból, hogy egy iskolára vonatkozó anyag lett óvodára "átírva" véleményünk szerint nem megfelelő minőségben. Az iskolásítás szembetűnő tényére csupán egyetlen példa, hogy a játék mint az óvodás gyermek alaptevékenysége- teljesen súlytalan mindkét dokumentumban - csupán néhány mondattal történik a megemlítése.

Az IKT eszközök óvodás gyermekek esetében történő alkalmazására biztatás szintén az iskolásítási törekvés része, ugyanakkor ellentétes az óvodai nevelés országos alapprogramja - mint kötelező tartalmi dokumentum - szellemiségével elvárásával, rendszerével. A példákat hosszan sorolhatnánk.

Az önértékelési kézikönyv készítői - vagy nem tudták, vagy nem akarták figyelembe venni, hogy az óvoda nevelési intézmény (Köznevelési törvény) mert a szempontsorokban tanítás-tanulásról beszélnek a gyermekek teljesítményéről szólnak. IKT eszközök használatát várják el a 3-6 éves gyermekektől, osztályfőnökről, tanítási óráról beszélnek.stb.

Az óvoda nevelési intézményként egyébként nem csak tartalmi feladatait illetően, de szervezeti kereteit tekintve is eltér az iskolától. Ennek figyelmen kívül hagyásából következik, hogy olyan feladatok, elvárások fogalmazódnak meg az önértékelési feladatok kapcsán, melyet az óvodák nagy része, nem képes megvalósítani. Pl. a minimum 5 fő közreműködését igénylő önértékelési csoportok felállítását. A magyar óvodák több mint fele 1-6 csoportos, kis létszámú óvoda, ahol 2-4-6-8 óvodapedagógus dolgozik mindössze. Az önértékelési kézikönyvben bemutatott rendszer annyi óvodapedagógus közreműködését, munkából való kiemelését igényli, melyet ezen kis intézmények nem tudnak működésük veszélyeztetése nélkül megvalósítani.

Súlyos problémának ítéljük a háttéranyagok és a folyamatos önértékelési feladatok adminisztrációs terheit, melynek megvalósítása a tényleges nevelőmunkától vonja el az óvodapedagógusokat, miközben a kötelező óvodáztatás bevezetésével terheik szeptembertől jelentősen tovább növekedtek.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az Oktatási Hivatal által óvodák számára kidolgozott anyagok szakmai színvonala nem megfelelő és az óvoda sajátosságaira, szakmai specialitásaira, tartalmi szabályozó dokumentumaira, előírásaira nincsenek tekintettel. Mindezek mellett alapkérdések maradtak mindvégig tisztázatlanok, szakmai tévedések, hiányosságok, a szakmai szövegek inkorrekt megfogalmazása nehezítik a kérdőívek, szempontsorok értelmezését.

Mindezek alapján Egyesületünk kéri, javasolja a két dokumentum, de különösen az Önértékelési kézikönyv teljes átdolgozását, óvodai szakmai szempontok szerinti javítását!

 

Miskolc, 2015. szeptember 23.

Tisztelettel:

 

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

elnöke


 

 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület


TANÉVNYITÓ TANÁCSKOZÁST szervez
2015. szeptember 17-én 10.00 órai kezdettel


Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Óvodája (volt Fővárosi Gyakorló Óvoda) Városligeti fs. 30.
Megközelíthető: Keleti pu.78-as trolibusszal leszállás a Bajza utcánál vagy Kisföldalattival

10.00 -11.30 Tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés az óvodában - avagy a tanévkezdés nyugalmát borzoló újabb feladatok
Fábián Katalin MOE elnök


11.30-11.50 Szünet

11.50 - Konzultáció, szakmai párbeszéd a résztvevőkkel


Részvételi díj : 2000- Ft
MOE tagoknak igazolvánnyal 1500.- Ft (kérjük aláhúzni):

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 11-ig

Jelentkezni lehet: Tel/fax: 06-46-321-694, moegyesulet@gmail.com, moe2010@freemail.hu

Köszönjük szépen az eddigi és a jövőbeni 1 %-os felajánlásokat! 19076760-1-05

_________________________J elentkezési lap - Tanévnyitó 2015._____________________

Név:...................... ..............

Cím:...................... ..............

Telefonszám, e-mail: .......................... ....

Számlázási cím: .......................... .....

Fizetési mód (kérjük aláhúzni): átutalás kp

 

Folyamatban van egy Szakmai anyag kidolgozása, mely segítséget nyújt a Tanfelügyelet és önértékelés elkészítéséhez. A konferencián bővebb információ kérhető!

 


 

Kedves MOE tagok!

Boldog Új Évet Kívánok a MOE tagoknak a 2015-ös tanévben. Úgy tűnik nincs év, vagy tanévkezdés törvényi útmutatások, változások nélkül, így most is ajánlom figyelmetekbe az alábbiakat:

2014. évi CV. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Most csak egy-egy módosító szabályt idézek az említett jogszabályokból, melyek a legszélesebb körben érintik az óvodákat:

A jogszabály módosítás 26 §-a lehetővé teszi az óvodapedagógus hiány enyhítését az óvodában.

26. § Az Nkt. 99. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Ha a munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését.

(14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga- bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik."

Kevésbé jó hír, hogy ugyanebben a törvénymódosításban a 6§ (10.)pontja az egységes óvoda-bölcsőde esetén már 2 éves kort betöltött! gyermek felvételét is lehetővé teszi. Eddig 2,5 éves kor volt a felvétel határa.

A 22 § (1) A jogszabály a pedagógus kar által elfogadott Etikai kódex alkalmazását kötelezővé teszi, az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben - ugyanakkor az egyházi köznevelési intézmények számára csupán ajánlás az Etikai kódex alkalmazása.

Fontos tudni, hogy a 25 § (1) az Nkt. 94§ -nak módosításával azt mondja ki, hogy az oktatásért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa meg az óvodai felvétel eljárási rendjét, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel, a fejlesztő nevelés teljesítésével kapcsolatos feladatokat. (Ez a rendelet várhatóan rövid időn belül szintén megjelenik.)

A Kormány 365/2014 (XII.30) Kormány rendeletei az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Ez a jogszabály az előmeneteli rendszerrel kapcsolatosan fogalmaz meg módosításokat, ezért célszerű ezt is áttekinteni

Az új jogszabályok megtalálhatók: www.kozlonyok.hu oldalon.

Sztrájktárgyalást kezdeményez a PDSZ, az ezzel kapcsolatos információt a www.pdsz.hu oldalon találhattok Miután Egyesületünknek együttműködési megállapodása van a PDSZ-szel a jövő héten eljuttatjuk hozzájuk az óvodákkal kapcsolatos állásfoglalásunkat, hogy az EMMI-vel megvalósuló tárgyalások során azt is képviselhessék.

- A MOE tagdíj befizetésének határidejére (2015. február 15.) szeretnénk minden területi kör és egyéni tag figyelmét felhívni. A befizetést csekken vagy OTP fiókban készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni.

Átutalás esetén: 11734004-20341055 számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni.

- Az egyéni tagdíj mértéke továbbra is 2000 Ft. A területi körök a beszedett tagdíjból 1000 Ft -ot fizetnek be az országos kasszába. A tagsági igazolványokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök elnökeinek jogosultsága van a területi körök egyéni befizetései alapján az igazolványok érvényesítésére.

Ajánlom figyelmetekbe a MOE Facebook oldalát is, melyen, hasznos információkat találhattok!

Kérjük, hogy 2015-ben is támogassátok adótok 1 %-val a kisgyermekek és az óvodák érdekében tevékenykedő Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

Adószámunk: 19076760-1-05

Köszönjük a támogatást!

Miskolc, 2015. január 20.

Üdvözlettel:

A MOE elnöksége


 

FIGYELEM!

SZAKMAI AJÁNLAT!

 

logo1.jpg

IPR Óvodai fejlesztő programban részt vevő, vagy pályázatot benyújtó óvodák számára a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület és a Fabula Humán Szolgáltató Bt . az alábbi témákban vállal együttműködést, illetve ajánlja továbbképzéseit, konferenciáit.

 

Az ajánlott programok az IPR pályázat kötelezően megvalósítandó tevékenységeiben szerepelnek.

 

"KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Óvodai IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek - képzések, pedagógiai módszerekben való megújulás

 

a. Óvodai IPR fejlesztéshez, és megvalósításához kapcsolódó (módszertani) akkreditált, valamint igazolással záruló, nem akkreditált továbbképzés, (továbbképzési költség; megbízási díj; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség);

 

Szakmai ajánlatunk:

•  1 napos - megyei, regionális képzések, konferenciák az IPR témakörében az alábbi tervezett helyszíneken: Budapest, Pécs, Szeged , Nyíregyháza, Szombathely, Nagykanizsa, Kazincbarcika, Szekszárd, Dombóvár - augusztus, szeptember, október hónapokban. (További helyszínek kijelölése egyedi megkeresést követően lehetséges)

 

d. Óvodai IPR-t megvalósító intézmények közötti horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek lebonyolítása és más intézményekben való részvétel (pl. hospitáció és elemzése, intézménylátogatások, workshopok, konferenciák szervezése és az azokon való részvétel), továbbá egyéb, az óvodai fejlesztő program célkitűzéséhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezése, azokon való részvétel;

 

Szakmai ajánlatunk:

d) 1-2 napos hospitálás és szakmai konzultáció IPR porgrammal dolgozó óvodák részvételével, különös tekintettel a tevékenységközpontú programmal dolgozó és azt az IPR-el ötvöző óvodák számára. Partnerintézményt ajánlunk az ország bármelyik megyéjében és Budapesten.

A hospitálások és a konzultációk tervezett vezetői: Fábián Katalin, Mantlik Józsefné, Koósné Reha Valéria, Dr. Szeri Istvánné, Vida Szűcs Eszter, Ráczné Gujgiczer Lívia, Horváthné Geleta Mária, Juhászné Völcsek Mária

 

e. Óvodai IPR alapú komplex intézményfejlesztési, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási jogi szolgáltatás. "

 

Szakmai ajánlatunk:

e) Egyéni megbeszélés alapján MOE szakértők bevonásával tervezzük segíteni az óvodák munkáját, kiemelten koncentrálva a jogi szabályozásra.

MOE szakértők: Fábián Katalin, Dr. Gönczöl Andrea

 

4. Szaktanácsadás, folyamat tanácsadás

a. Az óvodai IPR megvalósításához kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, óvodai IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)

 

Szakmai ajánlatunk:

Szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása a nevelési év során 2-3 alkalommal a MOE szakértőinek bevonásával. Egyeztetés, szakértők kijelölése egyénileg, óvodánként történik.

 

8. Szakmai tartalmi fejlesztés

a. Az óvodai IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel (utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb).

 

Szakmai ajánlatunk:

Az IPR-ben dolgozó óvodák kiadványainak menedzselése, nyomdai szolgáltatások elérése.

Szakmai konferencián való részvétel - Óvodapedagógiai Nyári Akadémia - Debreceni Egyetem. 2014. július 7-8. A 2 napos programba beépítettük az IPR témakörét. A program előzetesét hamarosan a www.moe.x3.hu honlapon megtaláljátok.

 

 

Információ, egyéni kérések megbeszélése:

 

moe2010@freemail.hu , fabulabt@freemail.hu címeken

 

06-46-321-694, 06-30-6374-083 telefonszámokon

 


 

" AZ ÉN PORTFÓLIÓM" címmel hamarosan megjelenik az óvodapedagógusok számára készülő dokumentumgyűjtemény, melyet Fábián Katalin vezetésével gyakorló óvodapedagógusok szakmai csoportja dolgoz ki. A készülő anyag szakirodalmi ajánlásként is elfogadható lesz, mert az abban szereplő dokumentumokat bárki felhasználhatja, természetesen a szakirodalomban elfogadott idézetekre vonatkozó szabályok betartásával.

A programcsomag tartalmaz minden olyan dokumentumot - kidolgozva, konkretizálva, gyakorlatorientált formában - amire a minősítési eljárásban szükség lehet. Ezen kívül gyakorlati tanácsok, szakmai ötletek segítik majd az óvodapedagógusokat és külön figyelmet szentelnek a programcsomag készítői a Tevékenységközpontú programot adaptáló, vagy ezt részben felhasználó óvodák szakmai igényeinek. A kiadványt CD-n bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére, ezzel is megkönnyítve a minősítéshez szükséges dokumentumok elkészítését.

 

1 CD lemez ára előreláthatóan 4500 Ft lesz

A megjelenés várható időpontja február vége, március eleje.

 

A kiadványra előrendelést a Fabula Bt. elérhetőségein fogadunk el:

 

Telefon/fax: 06-46-321-694

e-mail: fabulabt@freemail.hu

MEGRENDELŐLAP


Kedves MOE tagok!

 

Boldog Új Évet Kívánok a MOE tagoknak a 2014-es tanévben. Úgy tűnik nincs év, vagy tanévkezdés törvényi útmutatások, változások nélkül, így most is ajánlom figyelmetekbe az alábbiakat:

 

A Kormány hosszú távú Köznevelési fejlesztési stratégiájának szövegét az alábbi linken találjátok:

 

http://www.kormany.hu/download/d/72/21000/k%C3%B6znevel%C3%A9s%20fejl%20strat.pdf

 

A másik anyag az Oktatási Hivatal honlapján található, a pedagógus minősítéssel kapcsolatban:

 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/

 

http://www.pedagogusok.hu/index.php?cikk=030384_a_pedagogusok_szakszervezete_xxii_kongresszusa

 

 

•  A MOE tagdíj befizetésének határidejére (2014. február 15.) szeretnénk minden területi kör és egyéni tag figyelmét felhívni. A befizetést csekken vagy OTP fiókban készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni.

 

Átutalás esetén: 11734004-20341055 számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni.

 

•  A egyéni tagdíj mértéke továbbra is 2000 Ft. A területi körök a beszedett tagdíjból 1000 Ft-ot fizetnek be az országos kasszába. A tagsági igazolványokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök elnökeinek jogosultsága van a területi körök egyéni befizetései alapján az igazolványok érvényesítésére.

 

December végén az IPR rendszerben dolgozó és a támogatást korábban elnyert óvodák figyelmét külön is felhívtuk az UNIÓS pályázat ismételt megjelenésére. Remélem, hogy sokan nyernek majd kollégáink közül ezen a pályázaton, így lehetővé válik a korábban megszokott és jól bevált debreceni helyszínű Nyári Akadémia folytatására.

Óvodapedagógiai Nyári Akadémia

 

Helyszín: Debreceni Egyetem

Tervezett időpont: 2014. július 2-3.

Téma: Változó világ, változó nevelési elképzelések - de hogyan hat ki mindez az óvodára? A program igyekszik a lehető legaktuálisabb témákkal foglalkozni.

mint pl. a pedagógusok minősítési rendszere és az ehhez kapcsolódó Oktatási Hivatali útmutató

Néhány fontos terület, amit megvitatni kívánunk

•  A köznevelési törvény és módosításai és az Alapprogram - Egyszerre összhangban és ellentétben

•  A 8 kompetencia terület és az azokhoz tartozó indikátorok hogyan értelmezhetők az óvodában?

•  Mit kell érteni a kompetencia "megfelelő szintjén?"

•  A portfólió összeállításánál - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjából kiindulva, milyen dokumentumok összeállítása lenne szakmai szempontból megfelelő?

•  Az Alapprogram által elfogadott, meghatározott sokszínűség, hogyan tudna érvényesülni a minősítési rendszerben és a minősítő vizsgán?

•  Hogyan értelmezhető szakmai szempontból a törvényben és az "ahhoz" kapcsolódó Útmutatóban (326/2013.) preferált "foglalkozás" fogalma?

•  Hol van elhelyezve a minősítési rendszerben a játék, mint az óvodás gyermek alaptevékenysége?

•  A kérdések tovább folytathatók. Ez csak ízelítő abból, amit meg kellene beszélnie a szakma képviselőinek az ONYA-n

Természetesen további témákkal is készülünk. Külön szekciót terveztünk az IPR programmal dolgozó óvodáknak és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló intézményeknek. Mindenkit érintő témánk - a játék és a foglalkozás - vagy a kettő komplexitásának összefüggései.

Hová jutott az óvodai nevelés és milyen irányba tart, vagy kényszerül tartani a jövőben? Nos ezek lesznek a megbeszélendő kérdések.

 

 

A részletes programról várhatóan - április hónaptól tájékozódhatnak a MOE honlapján az érdeklődők - a www.moe.x3.hu címen. Ajánlom figyelmetekbe a MOE Facebook oldalát is, melyen, hasznos információkat találhattok!

 

Kérjük, hogy 2014-ben is támogassátok adótok 1 %-val a kisgyermekek és az óvodák érdekében tevékenykedő Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

 

Adószámunk: 19076760-1-05

 

Köszönjük a támogatást!

 

Miskolc, 2014. január 14.

Üdvözlettel:

A MOE elnöksége

 


 

Személyes benyomások

a - "Tapasztalatok az óvodában" címmel - Hoffmann Rózsa államtitkár asszony részvételével, 2013. 10.30-án lezajlott kötetlen megbeszélésről

Beszélgetésre készültem, azonban - részben az idő rövidsége, részben a megbeszélendő témák sokasága miatt - inkább információ csere zajlott 15-20 meghívott jelenlétében. Az idő rendkívül rövid volt, kb. 1,5 óra - ez az eszmecserét és a sajtótájékoztatót is tartalmazta.

Az Államtitkár asszony röviden tájékoztatta a jelenlévőket a köznevelési törvény aktualitásairól, az így felvetett témákkal kapcsolatban javasolta, hogy a jelenlévők szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

- Az előmeneteli rendszerrel kapcsolatban a fizetésemelés és ennek hatásai kerültek szóba. 2-3 kollégánk megköszönte az államtitkár asszonynak a fizetésemelést és azt közölte, hogy mindenki nagyon elégedett a fizetésemelés mértékével az óvodában. Ebben a témában csak a sajtótájékoztatót követő interjúban volt lehetőségem kifejteni azt, hogy a több diplomával és egyéb kiegészítő képzésekkel pl. szakvizsgával rendelkező, hosszú évek óta pályán lévő óvodapedagógusok, óvodavezetők úgy érzik hátrányba kerültek. Az általános összefoglalóban az hangzott el, hogy az óvodapedagógusok - valamennyien - meg vannak elégedve a kapott fizetésemelés mértékével. Ugyanezt a sajtótájékoztatón az államtitkár asszony is kiemelte - és a mellette ülő két budapesti kolléga is megerősítette.

- Az életpálya modellel kapcsolatban nem volt lehetőség a részleteket, problémákat megvitatni. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony rövid tájékoztatójából az derült ki, hogy kisebb változtatások várhatók ezen a területen. Példaként említette, hogy nem lesz kötelező a mesterpedagógus kategóriába való előrelépés. Aki akar maradhat a Ped. II-ben, akinek van ambíciója az próbálkozhat a mesterpedagógus cím elérésével. Az előmeneteli rendszerben fontos szerephez juttatott országos pedagógiai szakmai ellenőrzést várhatóan a tankerület fogja megvalósítani. Elmondta az államtitkár asszony, hogy országosan egységes tanfelügyelet kialakítását tervezik. Ennek apropóján kérdeztem meg, mi a kormányzat terve az óvodák jövőbeli fenntartására vonatkozóan. A válasz szerint egyenlőre nem tervezik a minisztériumban az óvodák állami kézbe vételét. A másik kérdésemre, hogy az egységes tanfelügyelet bevezetése esetén mi lesz a helyi programok sorsa, választ nem kaptam. A tankerületek egyenlőre az iskolákban kezdik meg tevékenységüket és az államtitkár asszony igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a szervezet céljában a segítő szándék érvényesül majd. Engem nem tudott megnyugtatni a válasz.

- Hozzászólásomban felvetettem a 3 éves kori kötelező óvodáztatás problémáit (egyes területeken zsúfoltság várható, óvodapedagógus hiány várható, férőhelyek bővítésére lenne szükség). A válasz két dolgot érintett: a férőhelyek konkrét, felmérése jelenleg is zajlik - várható fejlesztésről, bővítési tervekről beszélt az államtitkár asszony - elmondta, hogy akik nem szeretnék 3 éves kortól óvodába járatni a gyermeküket, kérjék az óvodába járás alóli felmentést. Jeleztem még a kis, vidéki óvodák (1-4 csoportosak súlyos problémáit). Válaszként általánosságban a szabályozás esetleges változásairól (konkrétumok nélkül) kaptam rövid tájékoztatást. Államtitkár asszony megnyugtatásként többször is elmondta, hogy írásban kapunk választ a feltett kérdéseinkre. Egyesületünk azóta e-mailben megkapta a választ a mások által feltett kérésekre. A MOE felvetéseire nem válaszolt az államtitkárság. Meg kell jegyeznem, hogy a rendezvény meghívójában leírt kérésnek megfelelően a MOE nem 1-1 konkrét kérdésre várt választ, hanem körvonalaztuk a szerintünk legfontosabb, megbeszélendő témaköröket.

A találkozón sajnos nem volt lehetőség, arra, hogy az óvodákat leginkább érintő, leggyakoribb problémák részletes megbeszélésére sor kerüljön!

Miskolc, 2013. november 6.

Fábián Katalin

MOE elnök

 


 

MOE TAGOK FIGYELEM!

 

Egyesületünk meghívást kapott az EMMI részéről, hogy 2013. október 29-én vegyen részt Hoffmann Rózsa államtitkár asszonnyal történő beszélgetésen.

A megbeszélésen Fábián Katalin elnök képviseli a MOE-t. A beszélgetés előkészítéseként javaslatot kértek tőlünk a megbeszélés témáiról, melyet az alábbiakban olvashattok:


 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Kosinszky Zsuzsanna

vezető főtanácsos részére

 

Tisztelt Kosinszky Zsuzsanna!

 

Köszönettel vettük a meghívást, és örömmel üdvözöljük a beszélgetés, párbeszéd elindulását az óvodákat érintő törvényi szabályozás témakörében. A beszélgetésen Fábián Katalin elnök képviseli a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

Kérésüknek megfelelően javasoljuk azt, hogy beszéljük meg a Dr. Klinghammer Istvánnak megküldött és 3 civil szervezet aláírásával elfogadott közlemény tartalmát! (Ezt az anyagot levelünkhöz mellékeljük)

 

Ezen túlmenően az alábbi témák felvetését, megbeszélését ítéljük fontosnak:

3 éves kori kötelező óvodáztatás témakörének megbeszélését és ezzel összefüggésben:

•  az óvodai férőhelyek kérdése - a várható csoportonkénti létszámnövekedés, zsúfoltság következményeinek megbeszélését

•  a már tapasztalható óvodapedagógus hiánnyal kapcsolatos kérdések megvitatását javasoljuk

•  az óvodapedagógusok 32 óra kötelező óraszáma - és a túlóra kérdésének megvitatása

•  az intézmények és a tagintézmények vezetői, vezető helyetteseinek óraszáma és az ezzel párhuzamosan kieső órák helyettesítésének problémaköre

•  a családi napközik óvodaként történő működésével összefüggő kérdések

•  szakközépiskolát és főiskolát végzett, de a nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem szerzett óvodapedagógusok aktívvá tételének kérdéseit az érzékelhető óvónőhiány érdekében szükséges lenne átgondolni.

•  ezzel összefüggésben a pedagógiai asszisztensek felvételének gyakorlatában meglévő problémák megbeszélése - a pedagógiai asszisztensek munkakörével, képzésével kapcsolatos kérdések megbeszélése

•  a nevelési tanácsadás, a gyógypedagógiai szolgáltatás, az óvodapszichológusok témakörének (SNI-s H-H-H-s gyermekek) megvitatása azért szükséges, mert a rendszer megváltozott, finanszírozása, átszervezése következtében a működés sok helyen teljesen leállt

•  sajnálatos módon a gyermekek nyilvántartásával és a szakmai dokumentációval kapcsolatos adminisztráció növekedése tapasztalható erről érdemes lenne beszélni

•  a nem önkormányzati óvodák működésének, finanszírozásának aktuális kérdései

•  a pedagógus és nem pedagógus munkavállalók, valamint az intézmény finanszírozás és fenntartás kérdései az óvodák esetében

•  az óvodapedagógusok előmeneteli rendszere

•  a pedagógus kar

 

 

 

Miskolc, 2013. október 15.

 

Tisztelettel:

 

Fábián Katalin

elnök

 


 

 

Dr. Klinghammer István felsőoktatási államtitkár úrnak címzett

KÖZLEMÉNYÜNK


 

 

Dr. Klinghammer István felsőoktatási államtitkár úr válaszlevelét az alábbiakban olvashatjátok

VÁLASZLEVÉL


 

MOE TERÜLETI KÖRÖK

MOE TAGOK részére

 

Kedves Kollégák!

 

Dr. Klinghammer István felsőoktatási államtitkár úr nemrégiben nyilatkozatot adott a Magyar Nemzet újságírójának, melyben a felsőoktatás átalakításáról és az óvodapedagógusokról is beszélt.

 

A tervek szerint közösségi főiskolák jelennek meg, ahol az óvodapedagógusokat is képeznének:

Klinghammer István szerint: " Ide azok jelentkezhetnének, akiknek bizonytalanabb a tudásuk annál, hogy egyetemre menjenek, de szorgalmasak é szeretnének tovább tanulni. a közösségi főiskolák elvégzésével nagyon jó védőnő, falugazdász, vagy óvónő lehet belőlük. Ez az intézménytípus lenne a piramis alja"

 

Nos erre a nyilatkozatra igyekszünk válaszolni azzal, hogy meghívjuk Klinghammer Istvánt egy tanácskozásunkra, ahol szeretnénk ha a tervezett felsőoktatási, intézménystruktúra változásokról tájékoztatná a résztvevőket.

A nyilatkozat egyébként nagy felháborodást, felzúdulást váltott ki az óvodapedagógusok körében. Számos kollégánk és más egyesületek képviselői is tiltakoznak az óvodapedagógusok, az óvodapedagógia, mint szakma leszólása, lekicsinylése ellen.

 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület mindezek után fontosnak ítéli más szervezetekkel és a szakszervezetekkel való szorosabb együttműködés megvalósítását az óvodapedagógia, az óvodapedagógusok érdekében!!

 

Miskolc, 2013. augusztus 23.

 

 

Üdvözlettel:

 

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

elnöke


 

 

Dr Klinghammer István

Felsőoktatási Államtitkár Úr

részére

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

A sajtóból értesültünk arról a sajnálatos tényről, hogy Ön a Magyar Nemzetben közölt nyilatkozatában negatív véleményének adott hangot az óvodapedagógusokkal kapcsolatban és az óvodapedagógus képzés átalakításának tervezetében a közösségi főiskolákon történő képzésről beszélt.

 

Egyesületünk a fenti kijelentések kapcsán úgy ítéli meg, hogy Ön nem ismeri eléggé azt a közeget amelyről véleményünk szerint lekicsinylően nyilatkozott.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az említett újságcikkben közölt nyilatkozata rendkívül nagy felzúdulást, felháborodást váltott ki kollégáink körében és más civil szervezetek is megdöbbenésüknek adtak hangot a nyilatkozat kapcsán.

 

Egyesületünk elnöksége úgy ítéli meg, hogy hasznos lenne a kölcsönös tájékoztatás és véleménycsere ebben a fontos és nagyon sok pedagógust érintő témában.

Ennek érdekében tisztelettel meghívjuk Önt, hogy egy Önnek megfelelő időpontban szíveskedjen tájékoztatást adni a tervezett elképzelésekről, változtatásokról.

 

 

Miskolc, 2013. augusztus 23.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

elnöke


 

Kedves MOE tagok!

 

A MOE XXIV. Küldöttgyűlését 2013. május 27-én 10 órától szervezzük Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Óvodájában. (1064 Budapest, Városligeti fs. 30.)

 

Valamennyi területi kör jelölje meg hogy kit választ a küldöttgyűlésen részt vevő, szavazati joggal felruházott KÜLDÖTTNEK ! Minden területi kör 1 jelöltet választhat! A jelölt nevét, címét, (ha van e-mail címét) telefonszámát 2013. május 17-ig kérjük megküldeni e-mailben!

 

HALASI MÓNIKA moe2010@freemail.hu

Telefon/fax: 06-46-321-694

A küldöttek a helyszínen vehetik át a rövid szóbeli és pénzügyi beszámolókat, a szavazókártyákat és a hozzászólási kártyákat.

 

Miskolc, 2013. április 25.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Üdvözlettel:

 

Fábián Katalin

MOE elnök


 

Dr. Gósy Mária előadásán bemutatott szakmai anyag letölthető:

ANYANYELVI FIGYELŐ

Kedves MOE tagok!

 

•  A MOE elnökség nevében köszöntök minden MOE tagot a 2012/2013-as tanévben. Az elmúlt év végén több olyan törvény is megváltozott, ami a következő tanévet meghatározhatja. Ezen törvények közül a Köznevelési törvényt és az Óvodai nevelés országos alapprogramját említeném elsősorban. Az alábbi linken található a a MOE - Fabula közös rendezvény programja (2013. február 26.) mely ezzel a témával foglalkozik.

XI. Tevékenységközpontú Találkozó

•  A Köznevelési törvény kapcsán további változások jelenleg várhatók és a szakképzési törvény változásaira is szeretnénk a figyelmet felhívni. Ez a törvény a dajkák képzése, vizsgáztatása és a köznevelési törvényben felvetett pedagógiai asszisztenseknek az elhelyezkedése szempontjából lehet fontos, azonban az új Országos képzési jegyzék alapján várhatóan 2013. szeptember 1-től lehetnek változások, addig a régi (modulos) rendszer marad életben.

 

•  A MOE tagdíj befizetésének határidejére (2013. február 15.) szeretnénk minden területi kör és egyéni tag figyelmét felhívni. A befizetést csekken vagy OTP fiókban készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni.

Átutalás esetén: 11734004-20341055 számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni. (Közleményként kérjük a tagdíjat megjelölni)

 

•  A egyéni tagdíj mértéke továbbra is 2000 Ft. A területi körök a beszedett tagdíjból 1000 Ft-ot fizetnek be az országos kasszába. A tagsági igazolványokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök elnökeinek jogosultsága van a területi körök egyéni befizetései alapján az igazolványok érvényesítésére.

 

2013-ban tervezzük az V. Óvodapedagógiai Nyári Akadémia megrendezését. Jelenleg a Debreceni Egyetemmel folynak az egyeztetések ez ügyben.

 

A konferencia tervezett időpontja: 2013. július 1-2-3.

Helyszín: Debreceni Egyetem- Debrecen - Hajdúböszörmény

Tervezett téma: Környezeti és matematikai nevelés az óvodában

 

A részletes programról várhatóan - április hónaptól tájékozódhatnak a MOE honlapján az érdeklődők - a www.moe.x3.hu címen.

 

Kérjük, hogy 2013-ban is támogassátok adótok 1 %-val a kisgyermekek és az óvodák érdekében tevékenykedő Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

 

Adószámunk: 19076760-1-05

 

Köszönjük a támogatást!

 

Miskolc, 2013. január 29.

Üdvözlettel:

A MOE elnöksége

 

 

 


 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatáspolitikai Jogi Osztálya

Budapest

Szalay u. 10-14.

1055

 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

szakmai véleménye

az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tervezetéről

 

A társadalmi vitára bocsájtott alapprogram-tervezet szerkezetében és tartalmában egyaránt figyelembe veszi a jelenleg hatályos alapprogram szerkezeti felépítését, fő tartalmi elemeit, és szövegének jelentős részét. Mindezt pozitívan ítéljük meg és egyetértünk azzal, hogy a program keret jellegének megőrzésével megmaradt a lehetősége a helyi sajátosságok érvényesítésének. A szakmai tartalom - a köznevelési törvényben megfogalmazottakkal összhangban - az egyes nevelési területekre hangsúlyt helyez, másokat megerősít és pontosít. Mindezt véleményünk szerint korrekt módon, szakmai ízléssel teszi az óvodás gyermekek életkorának és igényeinek figyelembe vételével. Ez a tervezet megfelelő szakmai szabadságot nyújt, lehetővé teszi a pedagógiai nézetek sokszínűségét, többoldalúságát, az óvodák, óvodapedagógusok számára a tartalmi munka helyi megvalósításában.

A szöveg hangsúlyozza a gyermekközpontúságot, a család és az óvoda együttműködésének fontosságát. Kiemeli a játék szerepét, mint a kisgyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységét.

 

Néhány pontosító megjegyzésünk:

 

• . Az alapprogram szellemiségét, szemléletét alapnak tekintve célszerű lenne harmonizálni, összehangolni a köznevelési törvényben szabályozott és alapvetően az alapprogram VI. fejezetéhez kapcsolódó kérdéseket. (Példaként említenénk a Knt. 63. §, illetve a 93. §-t a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről)

• . Az alapprogram Bevezető szövegek című fejezet 1. pontja hangsúlyt helyez a neveléstörténeti hagyományok, értékek és a nemzeti sajátosságok fontosságára. Ezt figyelembe véve javasoljuk:

- Vers, mese helyett mese-vers használatát (V. fejezet)

- Ének, zene, énekesjáték, tánc mint tevékenységforma meghatározásból a tánc elhagyását (V. fejezet)

- A tevékenységekben megvalósuló tanulás c. részben az óvodás gyermek kompetenciáinak szó helyett, a képességeinek kifejezés használatát

- A szimbolikus játék helyett a szerepjáték kifejezést javasoljuk  

- A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka fejezet 3. pontját javasoljuk a kreativitás fejlesztésével bővíteni. A cím kicsit szűkíti a lehetőségeket, mert így a bábozás, a barkácsolás kimaradt a vizuális tevékenységek sorából, amit fontossága miatt szükséges lenne itt megjeleníteni.

- A vers, mese fejezet 5-ös vagy 6-os pontját célszerűnek látnánk a dramatizálással bővíteni

Összefoglalva:

Az óvodai nevelés országos alapprogramjának tervezetét szakmai és formai szempontból egyaránt korrekt, az óvodapedagógusok számára elfogadható szakanyagnak tekintjük, melynek bevezetését támogatjuk.

 

Miskolc, 2012. november 21.

Üdvözlettel:

 

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

elnöke

 


 

Kedves Barátaink és Kollégáink!

 

Fórum rovatunkat az óvodáktól, óvodapedagógusoktól, szülőktől érkező kérdések, levelek e-mail-ek alapján indítottuk el. Ugyanakkor a közérdekű kérdéseket továbbítjuk az Emberi Erőforrás Minisztériuma fel is. Az első levelünkre megérkezett az EMMI válasza, amit természetesen közzéteszünk és újabb kérdésekkel fordulunk a Minisztérium felé!

 

Köszönjük a kérdéseket és a nagy érdeklődést, amivel követik a Fórum rovatát!

AZ EMMI VÁLASZA (letölthető)

 


 

FÓRUM- A köznevelési törvényről és a hozzá kapcsolódó törvények, miniszteri rendeletek hatásáról

A Nemzeti Köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei 2012. augusztusában módosultak, illetve jelentek meg. Az azóta folyamatosan záporoznak a törvényekkel kapcsolatos kérdések egyesületünk felé. A sokoldalú tájékozódás és tájékoztatás fontossága miatt a közérdeklődésre számot tartó kérdéseket igyekszünk megválaszolni és közzétenni.

Vannak kérdések, amelyekre a választ az Emberi Erőforrások Minisztériumától várjuk. A kérdéseket, melyeket állásfoglalás céljából megküldtünk az EMMI részére itt olvashatják az érdeklődők!


Pest megyei óvoda vezetője írta az alábbi e-mailt, melyből röviden idézünk:

" A Köznevelési Törvény 67.§ (2.)bekezdése alapján " Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezetőállású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott.

Az egyházi és magánintézmények esetében ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira. ."

Egy , a kormányhivatal által kiadott állásfoglalás alapján, ez azt jelenti,hogy nekem 2013 január 1-től le kell mondanom vagy az óvodavezetői kinevezésemről, vagy az önkormányzati képviselői tagságomról. Én úgy gondolom,hogy ez méltánytalan választásra kényszerít engem,és a hozzám hasonló óvodavezetőket akik egy személyben önkormányzati képviselők is. Én törvényesen kiírt pályázat útján, a szülők, nevelőtestület, képviselő-testület támogatásával lettem 2015-ig megválasztott,kinevezett óvodavezető.
Szintén törvényesen, a választók akaratából lettem önkormányzati képviselő 2014.-ig.
Most pedig a választási ciklus közepén arra köteleznek,hogy törvényesen megválasztott valamelyik tisztségemről mondjak le. Úgy gondolom,bár nem vagyok törvény alkotó,de ezt a törvényt a választási ciklus végén,2014. szept 1.-től, és nem 2013 jan. 1.-től kellett volna hatályba léptetni."

 

Sajnos valóban arról van szó, hogy a Köznevelési törvény értelmében 2012. január 01-jétől a kolléganőnek választania kell, mivel az említett törvényi szöveg (2) második mondata sorolja fel a szabály alóli kivételeket. Ez alapján a korlátozás nem vonatkozik az egyházi és magánintézmények esetében a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira, de az önkormányzati képviselőket nem említi a törvény szövege a kivételek között . Így tehát a kérdést feltevő óvodavezető Önkormányzati képviselő is egy személyben úgy választania kell a két tisztség között.

A 67 § (2) bekezdés szövege sem teljesen egyértelmű véleményünk szerint. A szöveg szerint a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott nem lehet a köznevelési intézmény vezetője. Szerintünk az óvoda vezetője nem a köznevelési intézmény fenntartójánál, hanem a fenntartó által működtetett köznevelési intézménynél van vezető állásban.

 

Pest megyéből érkezett az alábbi kérdés, de hasonló kérdéssel Nógrád és Csográd megyéből is kaptunk e-maileket.

 

Tisztelt , Kedves MOE!


Már javában készülnek az óvodák jövő évi költségvetései,és sok a vitatott kérdés arról,hogyan kell tervezni az óvodák jövő évi létszám kereteit.Három csoportos, 85 gyermeket ellátó, reggel 6-tól délután 5-ig nyitva tartó óvoda milyen létszám kerettel, milyen személyi feltételekkel kell, hogy működjön 2013. szept.1-től? (óvodavezető, helyettes, óvónők, dajkák, konyhai kisegítő,)

 

A Köznevelési törvény és a végrehajtásáról kiadott 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az alábbiakat tudjuk a kérdésről elmondani.

Csoportlétszámtól függetlenül az óvodapedagógusok létszámát a Köznevelési tv. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 §-a alapján szükséges meghatározni. Az említett óvoda 11 órás nyitva tartás szerint működik. A végrehajtási rendelet világosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik óvodapedagógusonként, napi 1-1 csoportonként napi 2 óra átfedési idővel. Ebbe (3 csoportos óvoda esetén) a vezető óvónő kötelező óraszáma - 10 óra - (Köznevelési tv. 2011. évi CXC 5. sz melléklete ) is bele értendő, vagy ha tagintézményként működik az óvoda, akkor a tagintézmény vezető és a tagintézményvezető- helyettes kötelező óraszáma a gyermekek között 24-24 óra. (A vezetők és helyettesek számát az 1. sz. melléklet szabályozza.)

A dajkák létszámát a 2011. évi CXC tv. 2 számú melléklete szabályozza óvodai csoportonként 1 főben.

Lehetőség van még 3 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens foglalkoztatására, ugyancsak a 2. sz. melléklet alapján. Telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik 1 gondozónő és takarító létszám is biztosítható. (2011. CXC. tv. 2. melléklet)

Meglepő, de a Köznevelési törvény nem számol azzal, hogy működnek óvodák melegítő konyhával, sőt saját konyhával is. Számukra a törvény 2. sz. mellékletében mely a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát foglalja táblázatba - nem találunk konyhai kisegítő, vagy szakács státust.

 


Budapest környéki óvoda vezetője kérdezi:

Kedves Katalin!

 

Azzal a kéréssel fordulok hozzád, hogy segíts abban a kérdésben, hogy az óvodapedagógusoknak járó átfedési idő hogyan alakul a mi óvodánkban.

óvodánk 5 csoportos. 4 csoportban egyedül dolgozik az óvodapedagógus, nincs váltópárja. Csak egy csoportban van váltópár. A délutáni altatást úgy tudjuk csak megoldani,  - 2 alvós csoport van - hogy egyik csoportban a váltós óvónő altat, a másik csoportban pedig az állandó délelőttös óvónénik napi váltásban altatnak. ( a munkaidőt természetesen ehhez a munkarendhez alakítottuk ki, már sok év óta így működik ez)

Kérlek, hogy próbálj segíteni abban, hogy a mi óvodánk esetében, hogy van ez az átfedési idő kérdése. Már sokfelé telefonáltam ,de senki sem tudott határozott választ adni ebben az ügyben.

Kedves Kolléganő!

 

A felvetett probléma sajnos nem egyedi eset, különösen a kisebb, vidéki óvodák (1-3 csoportosak) jeleznek hasonló helyzeteket, hogy délután nincs elegendő óvodapedagógus az intézményben - Ez a törvényi elvárásoknak nem felel meg. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nemcsak azt írja elő, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, hanem egyértelműen rendezi az átfedési idő kérdését is.

A törvényi szöveg konkrétan így szól:

 

"A nevelési és a nevelési-tanítási ido felosztásának általános szabályai

 

12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel."

  A válasz tehát, ha 4 csoportos az óvoda, akkor ott a teljes nyitva tartás alatt minden csoportban óvodapedagógust kell biztosítani (délután is!!) Az átfedési idő óvodapedagógusonként napi 1-1 óra.

 

Ács Józsefné édesanya kérdezi:

Azt szeretném kérdezni a kislányom 2012 dec 30-án lesz 3 éves így mi a helyzet be kell íratni óvodába vagy csak 4 évesen? köszönöm ha válaszolnak

Kedves Ács Józsefné!

 

A 3 éves kortól kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től érvényes. Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás és hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó jogszabályok is (Nkt. 8 § (2). A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-jén lép hatályba éspedig azon gyermekek esetében akik 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Az érintett gyermekek tehát azok, akik 2011. augusztus 31-ig születtek. az Ön kislánya ennél korábban, azaz 2012. december 30-án lesz 3 éves, így rá még a régi szabályok vonatkoznak. Számára 5 éves kortól kötelező az óvoda, de természetesen 3 éves kortól járhat az intézménybe.

  ___________________________________________________________________________

 

B-A-Z, valamint Pest megyéből több e-mail is érkezett az óvodás gyermek hiányzásának igazolása témakörében. A kérdés valamennyi esetben az, hogyan kell értelmezni a hiányzás bejelentését a óvodában, mert több önkormányzat, sőt egyes óvodák beszámolói szerint a Kormányhivatal ellenőrei is írásos igazolást kérnek az óvodától.

 

Véleményünk szerint a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51 § (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz:

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,

b) a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

 

Az óvodára vonatkozóan az említett EMMI 20/2012. (VIII.31.) rendelet (2) a) pontja nem írja elő az írásban való bejelentést , ugyanakkor a b) pontban ezt a tanuló esetében írásban várja el. ez érthető is, hiszen az iskolás gyermek esetében tankötelezettségéből adódóan más elvárások érvényesülnek.

   

Egy aggódó édesanya kérdezi

Kell-e óvodában két- és háromjegyű számok felismerését tanítani? Van-e értelme annak, hogy absztrakt jeleket stabil számfogalom nélkül fel kelljen ismerni a kicsiknek?

Középső csoportos gyermekének óvónője kártyákra felírta a számokat 1-től 42-ig, illetve a 100-as is benne volt. Mindenkinek húzni kellett, és megmondani, hogy hányas van a kártyán. Nagycsoport elejére elvárás volt a kihúzott számok felismerése. Kérdésem mit gondol minderről egy óvodai szakértő?

Fábián Katalin a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke válaszol:

- Az eset annyira abszurd, hogy magam is kíváncsi lennék rá, tényleg megtörtént-e. Erről az óvoda vezetőjének - mint a szakmai tartalomért is felelős személynek - is tudnia kell; szívesen folytatnék velük szakmai megbeszélést. Természetesen nem várható el az óvodától és az óvodás gyermektől, semmilyen - sem két, sem háromjegyű - szám felismerése!! Sok kisgyermek tud számolni 100-ig vagy óvodáskor végére betűket ismer fel, szavakat ír le. A jelenleg érvényben lévő Óvodai nevelés országos alapprogramja csupán körülírja, de nem határozza meg a matematikai tartalmi tapasztalatok szervezésének konkrét határait. A korábbi szakmai dokumentumok 10-es számkörben történő eligazodást vártak el, de ezt nem konkrét számok felismerésének segítségével (pl. 10 Kiskacsánk van, ebből 4 úszik a tóban, számoljuk meg hány kiskacsa van a zöld füvön). Az említett alapprogram szerint: "Az egészségesen fejlődő gyermek: Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek, elemi mennyiségi ismeretei vannak..." Az elemi mennyiségi ismereteket lényegesen túllépi a fenti példa még akkor is, ha az egyéni különbségeket is számításba vesszük. Az óvodának nem feladata és nem is elvárás a számok felismerése semmilyen formában. Amennyiben mindez valóban az óvodapedagógus elvárása lenne, akkor szakmai szempontból helytelen az az út, ahová az óvodapedagógus lépett és ezen változtatni szükséges.

 

Két kistelepülési óvoda vezetője (Pest és Szabolcs-Szatmár megye) is érdeklődött aziránt, mikor kell a helyi programot felülvizsgálni, illetve átdolgozni, mivel a települések jegyzője kérte tőlük ennek elkészítését 2012. december 31-ig.

   

Az óvodák helyi pedagógiai programját felülvizsgálni jelenleg csakis azoknak kell, akiknek a HOP-ban meghatározott 4 vagy 5 éves időtartam szerinti érvényességi ideje december 31-ig lejár. A felülvizsgálatot ebben az esetben csakis az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának 1996. évben kiadott, majd azt módosító rendeletei alapján lehetséges elvégezni.

  Időközben megjelent az új köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) a Nemzeti köznevelésről, és azóta már megtörtént annak módosítása is (2012. évi CXXIV. tv.) és életbe lépett a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) korm. rendelet is.

Mindezen törvények azonban egyenlőre nem tartalmazzák az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának bevezetését és kiadását, melyre - a Nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazó rendelkezések fejezetének 94 § 4/a pontja szerint - a Kormány jogosult.

Addig tehát amíg meg nem jelenik az a kormányrendelet, ami az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramjáról szól, addig a helyi programokat sem kell felülvizsgálni vagy átdolgozni, mivel a HOP-nak az aktuálisan érvényben lévő Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával szükséges összhangban lennie.

 

Tolna megyéből kérdezi egy óvoda vezetője, hogy

Ki pályázhatja meg az óvodavezetői állást ?
 Fejlesztőpedagógusi szakvizsgával lehet-e?
 Mennyi lesz a vezetőnek a kötelező órája a gyermekek között, ha 3 csoportos az óvoda?

 

A köznevelési törvény 67 §-nak (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a nevelési-oktatási intézményben vezetői megbízás feltételeiről:

  67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A törvényi szöveg alapján tehát az alábbiakról tájékoztatjuk a kolléganőt:

- A Knt. 3.sz melléklete szerint a vezetői megbízás feltétele az óvodapedagógusi végzettség, illetve az 5 éves gyakorlat

- A pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ellenben sajnos nem ugyanaz mint a fejlesztő-pedagógiai szakvizsga, tehát ez utóbbi nem elegendő a vezetői megbízáshoz.

- Az óraszámról a Knt. 5. sz melléklete rendelkezik - miután  3 csoportos óvodáról van szó a gyermeklétszám függvényében 50-199 fő esetén a vezetőnek 10 óra a heti foglakozási (gyermekek között eltöltendő) időkerete van. A többit a vezetés feladatai töltik ki

 


 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dr. Gloviczki Zoltán részére

Közoktatásért felelős helyettes Államtitkár

 

 

Tisztelt Dr. Gloviczki Zoltán!

 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület a Nemzeti Köznevelési törvény, és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek kapcsán az alábbi problémákat szeretné az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé közvetítetni, azzal a kéréssel, hogy várjuk a Minisztérium állásfoglalását a felvetett problémákkal összefüggésben.

Az Emberi Erőforrások minisztere a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletének két paragrafusában (63 § (4.) és a 93§ (4) bekezdése) egyaránt az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követéséről van szó. A 63 §-ban a gyermek fejlődésének nyomonkövetésével kapcsolatos elvárások, szabályok vannak részletezve. A 93 §-ban pedig az óvodai szakvéleményhez kapcsolódóan, a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt részletezi a rendelet.

A két paragrafus szövege azonban eltérő:

63. § (4) "Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat."

93. § (4) "A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően."

Ugyan arról a dologról van tehát szó, mindkét paragrafusban, azonban ez a 2 jogszabályi passzus nem azonos területen és nem azonos mélységben várja el az óvodapedagógusoktól a gyermek fejlődésének nyomon követését, dokumentálását.

Szakmai álláspontunk szerint a 63 §-ban egy szűkebb, a teljes nevelést nem érintő, egyes részterületekre koncentráló elvárás van megfogalmazva. A 93 §-ban ezzel ellentétben szélesebb alapokon, ám az óvodában használatos szakmai terminológiától részben eltérő módon és nagy maximalizmussal megfogalmazott elvárást ír elő a rendelet szövege.

Ugyanazon rendeletben kétféle formában leírt elvárások teljesítése a gyakorlatban máris komoly problémát jelent, ezért kérjük a fentiekkel kapcsolatosan az EMMI állásfoglalását.

Ugyancsak értelmezési problémát jelentenek az említett rendelet ( 20/2012 (VIII.31.) EMMI) 128-132 §-ai, melyek a nevelési-oktatási intézmény feladatait tartalmazzák a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben.

Az értelmezési nehézség az óvodák számára abból fakad, hogy a rendelet valamennyi paragrafusában a nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában fogalmaz meg feladatokat, így azok az iskolára vonatkoztathatók. Az óvoda a NKT 8 § (1) bek. értelmében nevelési intézmény, ugyanakkor az említett paragrafusok következetesen beszélnek a gyermekekről és az óvoda számára feladatot is jelölnek.

A rendelet 129 § (5) bekezdése például az óvodapszichológus feladatairól szól, a 132 § (4) pontja pedig az 5 éves korú gyermekek szűrővizsgálatáról beszél. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a 128-132 paragrafusok, vagy legalábbis azok egyes paragrafusai az óvodákra is vonatkoznak.

 

Kérdésünk az, hogy valamennyi paragrafus, vagy csupán a konkrétan óvodát érintőek vonatkoznak a nevelési intézményekre?

Miskolc, 2012. október 02.

Köszönettel:

 

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke


 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dr. Gloviczki Zoltán

Közoktatásért felelős helyettes Államtitkár

 

 

Tisztelt Dr. Gloviczki Zoltán!

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesülethez a tanév elején rendkívül sok kérdés, kérés érkezik a tanévkezdés feladataival, a megjelent új törvényekkel, miniszteri rendeletekkel kapcsolatban. A megjelent jogszabályok alapján a kérdések nagy részére megnyugtató módon tudunk válaszolni. Ugyanakkor szeretnénk megkérdezni, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatban mikorra várható a tervezett miniszteri rendelet kiadása, mivel az iskolai pedagógiai programok felülvizsgálatának időpontja 2012. december 31-e, és az önkormányzatok sürgetik az óvodákat is, hogy minél hamarább készítsék el pedagógiai programjuk felülvizsgálatát. Nem győzzük elmondani kollégáinknak, hogy előbb az alapprogram módosítását kell megismerni, azután lehet majd a felülvizsgálatával foglalkozni.

Szeretnénk megkérdezni, hogy az EEMI mikorra tervezi az Óvodai nevelés országos alapprogramjának felülvizsgálatát, új változatának rendeletben való megjelentetését, mert ezzel az információval segíteni tudnánk az óvodák tanév eleji munkáját.

A 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 91 §-a szerint az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgált. Ezzel teljesen egyetértve szeretnénk jelezni, hogy az említett paragrafus fd) pontjában felsorolt, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmak közül kimaradt az anyanyelvi nevelés , mely az óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének is központi kérdése, és amely területet ezidáig is tervezni kellett! Véleményünk szerint a félreértések elkerülése végett korrigálni kellene a szöveget, vagy mellőzni a szakmai tartalom felsorolását.

 

 

Miskolc, 2012. szeptember 12.

 

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke


 

 

Területi körök, egyéni tagok részére!

Kérjük a területi köröket, hogy küldöttük nevét, lakcímét és a területi kör beszámolóját 2012. május 16-ig részünkre e-mailben megküldeni szíveskedjenek! Felhívnám azon körök figyelmét akik még eddig nem rendezték tagdíjukat, hogy hiányosságukat mielőbb rendezni szíveskedjenek!


Köszönettel:

Fábián Katalin

MOE elnökMEGHÍVÓ

A MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

XXIII. KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE

2012. május 24. 9.30 óra

Budapest Fővárosi Gyakorló Óvoda, VI, ker. Városligeti fs. 30.

NAPIREND

Megnyitó -levezető elnök
Napirend elfogadása
MOE elnök szóbeli beszámolója a 2011. évről - Fábián Katalin
MOE 2011. évi költségvetési beszámolója és a
2012. évi költségvetés tervezete- Patócs Béláné gazdaságvezető
Számvizsgáló bizottság beszámolója - Kovács Gáborné

Szünet
Hozzászólások
Zárszó

 


JELENTKEZÉSI LAP, ÁRAK

IV. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

Debreceni Egyetem- 2012. július 2-3-4.

 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület és a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete valamint Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara közös továbbképzési rendezvényének idei témája:

 

IRODALMI ÉS É NEK-ZENEI NEVELÉSÜNK MÚLTJA ÉS JELENE

 

Negyedik alkalommal kerül sor az ONYA rendezvényeire, melynek idei témája az irodalmi és ének-zenei nevelés körbejárása, az eredmények, a gondok, az új utak, az új irányzatok számbavétele. Azt tervezzük, hogy az irodalmi és ének-zenei nevelés óvodai helyzetéről közösen gondolkodunk, elmélkedünk, megbeszéljük az eredményeket és a gondokat. A program teljes kidolgozására április végéig kerül sor, addig ízelítőként ajánljuk az érdeklődők figyelmébe tervezett témáinkat:

 

TERVEZETT TÉMÁK:

 

 • Iskolaéretlenség- iskolaérettség kérdései a Köznevelési törvény és az Alapprogram ismeretében  
 • "Megőrizve - megújítani" az óvodai ének-zenei nevelést
 • Következtetések az óvodapedagógusok zenei elkötelezettségének vizsgálatából
 • Zene van mindenben
 • Ünnepelés vagy szerepelés? A z óvodai ünnepek dilemmái
 • Az irodalmi nevelés helye, szerepe az óvodai nevelésben, a kortárs irodalom megjelenése az óvodai gyakorlatban
 • Klasszikustól a kortársig - ötletek, javaslatok a gyermekirodalmi anyag korcsoportonkénti összeállításához
 • Játékba integrált zenei és irodalmi nevelés a gyermeki lélek védelmében
 • A szekciókban irodalmi és ének-zenei nevelést kiemelten kezelő óvodák és gyakorló óvodapedagógusok mutatkoznak be
 • Az IPR-rel dolgozó óvodák számára külön szekciót működtetünk- A roma kultúra ápolásának lehetőségei az óvodában címmel

  

Tervezett előadók :  

Dr. Vajda Zsuzsa ,     Mélykútiné Dietrich Helga,    Dr. Szarka Júlia,   Hegedűsné Tóth Zsuzsanna,    Bíró Gyula,   Dr. Gönczöl Andrea, Szabóné dr. Gondos Piroska és még sokan mások

 

 

A jó szakmai programok mellett gondoskodunk a kikapcsolódásról, a kellemes időtöltésről is.

 

A 93/2009. (IV.24.) Korm.rendelet 3. § (3)d pontja értelmében az ONYA résztvevőinek napi 6 óra azaz 3 nap alatt 18 óra teljesítését igazoljuk a hétévenkénti tanulmányi kötelezettségből!

 

Részletes program, további információk: www.moe.x3.hu honlapon április végétől tekinthető meg.

 

Érdeklődni lehet: e-mail: m.o.e@freemail.hu vagy moe2010@freemail.hu Tel./fax:06-46-321-694

 


 

Kedves MOE tagok!

 

•  A MOE elnökség nevében BÚÉK minden MOE tagnak 2012-ben. Az elmúlt év végén több olyan törvény is megváltozott, ami a 2012-es évet meghatározhatja. Ezen törvények közül a Köznevelési törvényt említeném, melynek szövegéből 3 oldalt tesz ki a törvényhez kapcsolódó tervezett miniszteri rendeletek felsorolása. Addig amíg ezek a rendeletek nem születnek meg (várhatóan március-áprilisban) nem is tudjuk egyértelműen értékelni a köznevelési törvény passzusait. Amikor a jelenleginél már több és konkrétabb információval rendelkezünk, akkor fogunk Budapesten országos szakmai napot szervezni ezzel a témával kapcsolatban.

•  Az óvodát, az óvodás gyermekeket érintő kérdésekkel a Duna Televízió Családbarát magazin c. műsora foglalkozott január 10-én. A meghívott vendég Fábián Katalin MOE elnök volt. (facebook oldalunkon megtalálható a vidó) A témát február 8-án folytatja a Családbarát magazin, a beszélgetőpartner ismét Fábián Katalin lesz.

•  A szakképzési törvény változásaira is csak a tervezett miniszteri rendeletek megjelenését (április-május) követően tudunk érdemben reagálni. Ez a törvény a dajkák képzése, vizsgáztatása és a köznevelési törvényben felvetett pedagógiai asszisztenseknek az elhelyezkedése szempontjából lehet fontos.

•  A MOE tagdíj befizetésének határidejére (2012. február 15.) szeretnénk minden területi kör és egyéni tag figyelmét felhívni. A befizetést csekken vagy OTP fiókban készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni.

Átutalás esetén: 11734004-20341055 számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni.

•  A tagdíj mértéke továbbra is 2000 Ft. A területi körök a beszedett tagdíjból 1000 Ft-ot fizetnek be az országos kasszába. A tagsági igazolványokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök elnökeinek jogosultsága van a területi körök egyéni befizetései alapján az igazolványok érvényesítésére.

A Tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodák XI. Országos Tanácskozásának időpontját később jelöljük ki, mivel ezen a tanácskozáson a központi témaként kívánunk foglalkozni a miniszteri rendeletben szabályozni kívánt Óvodai nevelés országos alapprogramjával és ezen dokumentumnak a helyi programokra gyakorolt hatásával. A tanácskozás tervezett időpontja március vége április közepe.

2012-ben természetesen megrendezzük a

IV. Óvodapedagógiai Nyári Akadémiát. 

A konferencia tervezett időpontja: 2012. július 2-3-4.

Helyszín: Debreceni Egyetem- Debrecen - Hajdúböszörmény

Tervezett téma: Ének-zenei nevelésünk múltja és jelene

 

A részletes programról várhatóan - március végétől tájékozódhattak a MOE honlapján a www.moe.x3.hu címen.

Kérjük, hogy 2012-ben is támogassátok adótok 1 %-val a kisgyermekek és az óvodák érdekében tevékenykedő kiemelten közhasznú Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet!

 

Adószámunk: 19076760-1-05

 

Köszönjük a támogatást!

 

Miskolc, 2012. január 25.

Üdvözlettel:

A MOE elnöksége

 

 


 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület állásfoglalása

a Köznevelési törvény tervezetével kapcsolatban

(Beküldve a Parlament - Oktatási Bizottság tagjainak)

A törvényi szöveg szellemisége és szakmaisága sokat változott, az utóbbi néhány hónapban. A törvényalkotó szándéka is egyértelműbbé vált, több korábbi kérdésre, kifogásra pozitív választ ad ez a szövegváltozat. A továbbiakban a fennálló problémákra, az óvoda számára nem egyértelmű szövegrészekre koncentrálva foglaljuk össze a véleményünket.

 1. A tervezet 3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodai nevelést.

- Korábbi álláspontunkat megismételve nem tartjuk szükségesnek és a gyermekek életkorából adódóan indokoltnak sem 3 éves kortól erre kötelezni minden kisgyermeket.

- Fontosnak ítéljük az óvodába járás lehetőségének biztosítását - kötelezés nélkül - valamennyi gyermek számára. Jelenleg 5 éves kortól kötelező az óvodába járás. Ezt jónak ítéljük, de elképzelhetőnek tartjuk a 4 éves kortól való kötelezést, amennyiben annak gazdasági feltételeit (férőhely, pedagóguslétszám, kisegítő személyzet stb.) biztosítaná a törvény.

2. A pedagógiai munka szakaszai című fejezet

8.§ (3) pontját teljes mértékben elutasítjuk, amelyben megengedhetőnek tartja a szabályozás az óvodába járási kötelezettség családi napköziben történő teljesítését.

- A családi napközi szociális jellegű intézmény, működését, eddig sem szabályozta a Közoktatási törvény és a Köznevelési törvény sem foglalkozik ezzel. Azért nem óvoda, mert ott valóban lehetséges, hogy laikusok neveljenek, hiszen a családi napköziben nem feltétel az óvodapedagógusok foglalkoztatása. Sem tárgyi, sem személyi feltételei nem azonosak az óvodáéval. Az óvodába 3-7 éves korú gyerekek járhatnak, a családi napköziben 2-14 éves korú gyermek megőrzése a feladat, és a sort folytathatnánk. Amennyiben tehát 3 éves kortól kötelezővé válik az óvodai nevelés, akkor a családi napközi csakis az óvodával egyenrangú tárgyi, személyi, nevelési színvonal mellett lehet jogosult ezt felvállalni.

3. Az óvodák esetében továbbra is problémát jelent a tagintézmény-egységvezető és helyettes státusának rendezetlensége.

- Az 1. sz. melléklet szerint 200 gyermek alatti létszám esetén nincs ilyen státus. Az óvodák 2/3-a ma Magyarországon az 1-4 csoportos óvodákat jelenti. Ezek az intézmények 25 fős átlaglétszámmal számolva 8 csoport esetén érik csak el a 200 fős gyermeklétszámot. A tagintézmény-vezetői vagy helyettesi feladatokat létszámtól függetlenül is ugyanúgy el kell látni ezekben az óvodákban, mint a nagyobbakban.

4. Mellékletek: 1,2,3,4

- Sajnálatos módon aggályosnak kell ítélnünk azt, hogy a tervezet az óvodapedagógusok létszámát nem határozza meg, miközben a nem pedagógus alkalmazottak esetében konkrétan fogalmaz. Csoportonként 1 pedagógiai asszisztensről beszél (ilyen státust jelenleg nem, vagy csak néhány esetben tartanak fenn intézmények) és 15 gyerek/ 1 óvodai dajka státusról szól a tervezet.

- A heti 61 óra finanszírozott nevelési időt figyelembe véve a jelenlegi 50 finanszírozott órához képest ez heti 11 óra plussz finanszírozást jelent. A pénzügyi fedezet biztosítására azonban nem találunk utalást. Sajnálatos módon azt kell gondolni, hogy ez esetben csakis alacsonyabb státusú és ezzel együtt magasabb óraszámú szakképzetlen (pedagógiai asszisztens) beállításával lehet a feladatot ellátni. Ez az óvodapedagógusok leminősítését és/vagy nagy létszámú elbocsájtást jelentené. Ezt elfogadhatatlannak ítéljük, hiszen jelenleg a legmagasabb képesítésű főiskolát végzett pedagógusok foglalkoznak a kisgyermekekkel a teljes foglalkoztatási időben.

- További probléma a dajka létszám látszólagos növekedését célzó 15 gyermek/1 dajka meghatározás. Az óvodai csoportok maximum létszámát 25 főben állapítja meg a tervezet. Így tehát csoportonként csak egy dajka foglalkoztatható. Ugyanakkor a minimumlétszám 13 gyermeket jelent. Miután 15 gyermek/dajka az alaplétszám, így a minimum 13 fős csoporthoz nem lehet dajkát alkalmazni! Mindezt azért tartjuk furcsának, mert ugyanakkor a tervezetben az óvodáztatás megerősítéséről, az iskolára való felkészítés kiemelt feladatáról olvashatunk a célok kifejtésénél.

Miskolc, 2011. november 04.

Fábián Katalin

a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

elnöke

 


 

Kedves MOE tagok!

 

A MOE XXII.. Küldöttgyűlését 2011. május 19-én 10 órától szervezzük Budapesten a Játékvár Óvodában. (Lendvay u. 24.) A küldöttgyűlés idén tisztújító Küldöttgyűlés lesz, azaz az országos elnökség tagjainak újraválasztása lesz a legfontosabb napirendi pont. A választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében javaslom, hogy a területi körök elnökei indítsák el a választással kapcsolatos feladatok közül az alábbiakat.

•  A Küldöttgyűlés döntése értelmében a választást előkészítő jelölőbizottság elnöke ( Rinyu Erika ) Halasi Mónikának kéri bejelenteni, kiket javasolnak a tagok a következő elnökség jelöltjeinek!

•  A jelöléseket 2011. május 12-ig kell megküldeni az alábbi elérhetőségek egyikére:

 

HALASI MÓNIKA moe2010@freemail.hu vagy m.o.e@freemail.hu

Telefon/fax: 06-46-321-694

Valamennyi területi kör jelölje meg hogy kit választ a küldöttgyűlésen részt vevő, szavazati joggal felruházott KÜLDÖTTNEK ! Minden területi kör 1 jelöltet választhat! A jelölt nevét, címét, (ha van e-mail címét) telefonszámát 2011. május 12-ig kérjük megküldeni e-mailben!

 

A küldöttek a helyszínen vehetik át a rövid szóbeli és pénzügyi beszámolókat, a szavazókártyákat és a hozzászólási kártyákat.

 

Miskolc, 2011. április 27.

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Üdvözlettel:

Fábián Katalin

MOE elnök

 


 

Tájékoztatás az új Közoktatási törvény tervezet 2. változatáról (február végi változat)

Fábián Katalin - 2011. március 22.

-Tevékenységközpontú Programmal Dolgozó Óvodák Országos Találkozója

 

Problémák:

•  Miután tervezetről beszélünk, a tervezetben lévő szövegek, elképzelések a parlamenti döntésig változhatnak.

•  Más dokumentumok is foglalkoznak a kt-ben szabályozandó kérdésekkel pl. Széll Kálmán Terv

•  A dokumentumok és a sajtónyilatkozatok egymásnak ellentmondanak

•  tankötelezettség korhatára

•  óvodások kötelező óvodába járása

•  átlagbér alapú állami finanszírozás

•  állami v. nem állami (önkormányzati) fenntartású alapképzés

•  Továbbra sem tapasztalható a hatalom részéről a civilekkel való párbeszéd igénye

Általános megjegyzések:

•  A koncepció szövege az előző (interneten is közzétett változat óta) letisztult, szakmaisága erősödött

•  Az óvodát érintő kérdések bekerültek az egyes fejezetekbe (ezt javasoltuk előzőleg)

•  Az óvodai nevelés országos alapprogramja továbbra is a tartalmi szabályozás alapvető eleme maradt (szintén javasoltuk, hogy így legyen)

•  Az óvodák sokszínűségét jobban figyelembe veszi ez a 2. változat

•  A miniszter költségvetési keretet különíthet el a kiemelten hátrányos helyzetű körzetek, illetve óvodások és tanulók hátrányainak csökkentésére (már az előző ciklusban is ezt javasoltuk!)

•  Előnyös az óvoda szempontjából a Kt. azon rendelkezése is, hogy minden településen, ahol legalább 8 óvodáskorú gyermek él és a szülők igénylik, működnie kell óvodának vagy összevont bölcsődei-óvodai csoportnak (finanszírozása külön kérelemre történne)

•  A csoportszervezés határai kedvezően alakulnak, a tervezetben 1 csoportba - minimum 13 gyermek maximum 25 gyermek kerülhet. Kis településen 8 gyermek számára nyílhat óvodai csoport

•  Értelmezi a Kt szövege az SNI-s gyermek fogalmát

•  A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek fogalmát

•  A tehetséges gyermek fogalmát

•  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalmát

•  Az új Kt. tervezet változatlanul hagyja a nem önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó szabályok nagyobb részét. Új szabály, hogy működési engedélyt kell kérni a működés megkezdéséhez (Kt. 8. melléklet) Működési engedély kicsit megengedőbb, mint korábban pl. megelégszik a feladatellátáshoz szükséges saját alkalmazotti létszám 70 %-a legyen, ezek lehetnek határozatlan időre vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók. A működési engedélyért fizetni kell, ez új elem.

 

A közoktatási intézmények

A közoktatás intézményei: az óvoda és az összevont óvoda-bölcsőde.

Óvoda:

Az óvoda - jogszabály szerint - a kisgyermekek nevelését látja el 3 éves kortól a tankötelessé válásig, de legkésőbb annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben a gyermek a 7. életévét betölti. Kiemelt feladata az anyanyelvi készségek és az életkornak megfelelő mozgásformák és viselkedés fejlesztése, testi, lelki, szellemi egészségük fejlesztése, a szocializáció, a művészeti nevelés és - indokolt esetben szakértői bizottság véleménye alapján (lásd a 2. mellékletet ) - javaslattétel az iskolai tanulmányok megkezdésére. Az óvodák működésének szakmai elemeit az Óvodai nevelés országos alapprogramja szabályozza.

Minden településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú gyermek él és a szülők ezt igénylik, működnie kell egy óvodai vagy összevont bölcsődei-óvodai csoportnak. Ez utóbbi két és féléves kortól fogadhat gyermeket.

A közoktatási törvény célja:

A közoktatási rendszer célja a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése.

Célja továbbá az egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatás biztosítása minden gyermek részére. Kiemelt célja a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

•  Költségvetési keret elkülönítését helyezi kilátásba a Kt. tervezet a hátrányos helyzetű körzetek, illetve gyermekek, tanulók fejlesztésére

•  A pedagógusok kötelező feladata, a Kt. szerint a tehetséggondozás, melyet intézményenként szakképzett, tehetségkoordináló pedagógus irányít, segít, ellenőriz

Az óvoda szempontjából fennálló problémák:

•  Legjelentősebbnek a finanszírozás körüli gondokat ítéljük

•  A Kt. átlagbér alapú központi költségvetési finanszírozásról beszél

  Ennek feltételei:

 1. A ténylegesen alkalmazott, illetve alkalmazni kívánt egyéb kisegítő személyzet létszáma és a valóban szükséges és a központi költségvetés által finanszírozható kisegítő személyzet létszáma nem azonos.
 2. Az állam által elismert közoktatási feladatellátás határait megállapítják és ehhez igazítják az állam által finanszírozott pedagógus létszámot
 3. Az átlagbért a pedagógus életpálya modell, a Kt. és az éves költségvetési törvény alapján kell meghatározni.
 4. Minden fenntartó és maga az intézmény is rendelkezhet olyan bevétellel, amely a pedagógusok kötelező óraszáma alapján szükségeshez képest további pedagógus fogalakoztatást tesz lehetővé! Azaz az állami finanszírozás mellett számítanak a fenntartó sőt az intézmény pénzére is! 1 oldallal odébb egyértelmű a megfogalmazás idézem: " A közoktatási paraméterek által meghatározott és nem a tényleges pedagógus létszám kerül finanszírozásra!"

Mit hallunk a sajtóból?

•  Az önkormányzatok egy része elutasítja az állami oktatást és a központi finanszírozást

•  Tervek vannak a helyi adó központosítására, hogy finanszírozható legyen az államosított alapnevelés-oktatás

A finanszírozást befolyásoló további tényezők:

 1. A pedagógusok heti kötelező óraszámának csökkenése - kivéve az óvodapedagógusokat!
 2. A gyermekek, tanulók foglalkoztatási időkerete
 3. Minimális és maximális értékek a csoportok, osztályok finanszírozásában (ezt évente a költségvetési törvény határozza meg!)
 4. 8 fős létszámmal előkészítő osztályok, 3-8 fős kis létszámú osztályok, 8-15 fős nulladik évfolyamok működtethetők!

Ez utóbbiból az következik, hogy az iskolára való felkészítést az iskola kívánja saját maga megoldani!

Mindezt miből finanszírozná az állam?

A Kt. tervezete a pedagógus életpálya modellt és Kt. finanszírozását együttesen kezeli és leírja, hogy ez 325,9 milliárd többlet központi támogatást igényel a pedagógusok esetében, mert ez nem tartalmazza a nem pedagógusok dolgozók bérfinanszírozását!

Akkor most hihetünk-e ebben? Vehetjük-e komolyan azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az állam ilyen komoly többletfinanszírozást biztosít a közoktatásnak?

Az elemzést folytatnám a kétségek ellenére is:

•  Örömmel tapasztaltam, hogy ebben a 2. változatban bekerült a szövegbe több olyan passzus, melyet a MOE (és gondolom mások is hiányoltak)

•  A tartalmi szabályozás továbbra is az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján történik

•  Az integráció továbbra is fontos cél a közoktatáson belül - a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában! (tisztázni kell ezt, hogyan értsük)

•  A közoktatás közszolgálat (nem szolgáltatás, akkor ezt hogyan kell érteni)

•  Az óvodák 3 éves kortól fogadják a gyermekeket és 5 éves kortól kötelező az óvodai nevelés (ezzel egyetértünk)

•  A gyermek tankötelezettsége 6-17 éves korig tart. (Széll Kálmán terv szerint 3 éves kortól kötelezik óvodára a gyermeket (kiket? mikortól? miért?) a tankötelezettség 15 éves korig tart.

•  Prioritásként jelenik meg az SNI-s és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlődésének elősegítése (egyetértünk ezzel az elképzeléssel)

•  Kiemelt pótlék illetné meg a különösen nehéz körülmények között dolgozó pedagógusokat (nagyon fontos lenne a megvalósítása)

•  7. életévét betöltött gyermeknek be kell iratkoznia az iskolába!! (Ez új szabályzás a korábbiakhoz képest)

Mellékletből néhány fontos adat az óvodák tájékoztatására:

Csoportlétszám: minimum 13 fő maximum 25 fő

Foglalkozási időkeret. 50 óra

Kötelező óra óvodában: gyakornok 27 óra, pedagógus I-III. 32 óra

Tudós tanár, mint legmagasabb kategóriába óvodapedagógus nem kerülhet!

Dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 15 gyermekenként 1 fő

Óvodatitkár óvodánként 1 fő -500 gyermek felett +1 fő

Asszisztens óvodában 1 fő/csoport

Gazdasági, ügyviteli, műszaki dolgozók a pedagógus létszám 20 %-t tehetik ki

Vezető helyettes 50 főig nem biztosít vezető helyettesi státust a Kt. tervezete

50-200 gyermek esetén 1 vezető helyettes biztosítását tervezi

200-500 gyermek esetén 2 vezető helyettes, 500- nál több gyermek esetén 3 vezető helyettes biztosítását tartja szükségesnek a tervezet

Vezetői óraszám: 6 óra

Vezetőhelyettes óraszáma: 20 óra

A tájékoztatást ezen összefoglalónknál bővebben Fábián Katalin MOE elnök tartotta meg 2011. március 22-én a Tevékenységközpontú Programmal dolgozó Óvodák X. Országos Tanácskozásán!

letölthető változat


 

Kedves MOE tagok !

 

•  Év eleji tájékoztatónkban a tagdíjbefizetés határidejének (január 31-e) lejártára hívjuk fel a figyelmet. (késni február 28-ig lehet) Évek óta változatlanul 2.000 Ft a MOE tagdíj, melyből a területi körök 1.000 Ft/fő tagdíjat fizetnek be a MOE kasszába. Számlaszámunk: 11734004-20341055 A korábbi gyakorlatnak megfelelően a tagsági igazolványokat a rendezvények alkalmával érvényesítjük. A területi körök tagjainak a kör vezetője érvényesíti az igazolványokat - aláírással és dátummal.

•  2011-ben a korábbi nehézségek, pénzügyi gondok enyhültek, ezért lehetőségünk lesz a korábbi színvonalon megszervezni a rendezvényeinket. Az azonban valószínű, hogy kevesebb programot, konferenciát, fórumot tudunk szervezni.

•  2010. év végén a közoktatási törvény tervezetének véleményezése töltötte ki a december 31-ig tartó munkát. A pedagógus életpálya modell véleményezését elhalasztottuk annak ellenére, hogy a minisztérium 2010. december 31-ig várta a véleményeket. Ennek az az oka, hogy nem sikerült fórumot teremteni az év végi hajrá közben a kérdés megvitatására. A széles nyilvánosság előtt legkorábban a Tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodák X országos tanácskozásán ismertetjük az elnökség álláspontját. Addig is lehet e-mail-en véleményeket küldeni a moe2010@freemail.hu vagy a m.o.e@freemail.hu címre. A közoktatási törvény tervezetéről kialakított MOE véleményt a www.moe.fw.hu honlapon megtaláljátok. A pedagógus életpálya modellel kapcsolatos véleményeteket még várjuk az e-mail címeinkre.

 

•  A Tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodák X. országos tanácskozását 2011. március 22-én 10 órai kezdettel tartjuk Budapesten. Miután ez a X. jubileumi országos tanácskozás, az előadásokon túl egy kis kulturális program meglepetéssel is igyekszünk szolgálni a résztvevőknek! Mellékelten küldjük a programot.

 

•  2011-ben is lesz Óvodapedagógiai Nyári Akadémia . A Debreceni Egyetemmel közösen szervezett 3 napos tanfolyam és konferencia várható időpontja július 4-5-6-a. Tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdúböszörmény.

Témája: Értékek, hagyomány és új utak az óvodai művészeti nevelésben.

A részletes programról várhatóan áprilisban tájékoztatjuk az érdeklődőket a www.moe.fw.hu oldalon.

 

"Kérjük támogassátok adótok 1%-ával a kisgyermekek érdekében tevékenykedő kiemelten közhasznú Magyar Óvodapedagógiai Egyesületet.

Adószámunk: 19076760-1-05"

 

Köszönettel: MOE elnöksége


 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület véleménye a NEMFI által közzétett közoktatási törvény tervezet vitaanyagáról

(A vitaanyag megtekinthető: http://www.nefmi.gov.hu/)

Általános megjegyzések

  •  A koncepció alapján a közoktatási rendszer változásának iránya az óvodákra vonatkozóan nehezen értelmezhető és véleményezhető, mivel az új kerettörvényt kormányrendeletek és miniszteri rendeletek egészítik ki és tesznek teljessé. Valódi véleményt ezek ismeretében lehet alkotni.

•  A szabályozás keret jellegével egyetértünk, azonban úgy ítéljük meg, hogy a közölt szövegben az óvodát illetően sajnálatos módon nincs koncepcionálisan összehangolva a mondanivaló. Egyes fejezetekben a szöveg foglalkozik az óvodát érintő kérdésekkel, a fejezetek többségében azonban említés sem történik az óvodákról.

•  A koncepció nem igazán veszi figyelembe az óvodák sokszínűségét és jelenlegi helyzetét, pl. azt, hogy az 1-2-3 csoportos óvodák mellett 20-30-40 csoportos összevont intézmények is vannak, melyeknek szervezeti keretei igen jelentősen eltérnek egymástól.

•  A finanszírozási kérdések tisztázatlansága miatt nehéz megítélni a koncepció óvodára vetített hatásait.

A koncepciót érintő részmegjegyzések, vélemények

Alapelvek

  •  Bár a bevezetőben arról szól az anyag, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat - az alapelveknél megfogalmazott prioritás (SNI-s gyermekek) esetében azt írják, hogy az oktatási rendszer biztosítja a szükséges többletszolgáltatást. Jó lenne tehát az alapelvek esetében tovább egyértelműsíteni az elvek tartalmát. Véleményünk szerint a közoktatás valóban közszolgálat, azonban mindezek mellett nem zárható ki teljesen a szolgáltatási jellege sem.

•  Az ingyenesség értelmezését a pedagógiai szolgáltatások esetében konkretizálni kellene.

•  A szakmai önállóság hangsúlyozását örömmel üdvözöljük. Támogatjuk a külső ellenőrzés valamilyen formában történő bevezetését.

A közoktatási törvény célja - egyetértünk a célokkal

  A közoktatási törvény hatálya

- Ebben megfogalmazódik az óvoda kiemelt feladata. A megfogalmazását véleményünk szerint az Alapprogrammal összhangban, csupán a leglényegesebb feladatokra koncentrálva szükséges meghatározni. A megfogalmazás tartalma és szövege egyaránt javítást igényel. (Kiemelt feladat megfogalmazást inkább a tartalmi dokumentációban tudunk elképzelni.)

Az általunk javasolt szöveg: kiemelt feladat: a gyermek testi, lelki, szellemi, szociális és kommunikációs képességeinek fejlesztése

- Egyet tudunk érteni azzal, hogy minden településen, ahol legalább 8 óvodáskorú gyermek él, a szülők igénye alapján működjön óvoda - sajnos azonban a mellékletekben és a finanszírozást érintő szövegekben nem találjuk az ennek megvalósítását támogató passzusokat.

Közoktatási intézmény alapítása, működése, vezetése

•  Közoktatási intézmény lehet állami, önkormányzati, egyházi és más szervezet, írja a közoktatási törvény tervezet. Ebbe a szövegbe a magánintézmény nem beilleszthető, mivel az nem szervezet (vagy ez cél lenne?)

•  A nevelőtestület véleményünk szerint nem lehet döntéshozó, mivel esetében a felelősség kérdését nem lehet megállapítani. A vezető helyettes megbízásánál véleményezési jogot javasolnánk a nevelőtestületnek.

•  A tartalmi szabályozás csak a NAT-ot érintőleg van kidolgozva. Hiányzik az óvodánál az Alapprogramra vagy más országos tartalmi szabályozó dokumentumra való hivatkozás.

A közoktatási intézmény szereplői

A fejezetben a gyermek és tanuló kifejezéseket kellene használni (csak tanulóról esik szó !) annál is inkább, mert a jutalmazást, fegyelmezést taglaló részeknél gyermekről, tanulóról szól a szöveg.

Pedagógusok és alkalmazottak

•  Pedagógus kamara vagy szakmai szervezet - a megfogalmazás néha így szerepel, máskor mint pl. a vezetői pályázatok értékelésénél csakis pedagógiai kamaráról szólnak.

•  Alapvető gond számunkra, hogy bár a szövegben utalnak arra, hogy az óvodapedagógusok létszámáról a 16. sz. mellékletben lesz szó. Ott azonban csakis a kötelező óraszámok vannak feltüntetve, a létszámhatárok nem. Ez nyilvánvalóan összefügg az átlagbér meghatározás kérdéseivel.

A finanszírozás

Ez kardinális kérdés, mely nincs a szövegben egyértelműen tisztázva, így nem tudható, hogy hány dolgozót vagy a teljes létszám hány százalékát finanszírozza a központi költségvetés és a működési támogatáson túl milyen további bér és/vagy dologi juttatás terheli a fenntartókat. A szabályozásnak ebben a fejezetben közzétett külön szabályozásról az a véleményünk, hogy a törvényi szabályozásnak fenntartótól függetlenül minden intézményre egyaránt vonatkoznia szükséges.

A közoktatás irányítása, ellenőrzése

Az ellenőrzést szükségesnek ítéljük külső kontrollal is megerősíteni.

 

Mellékletek

2. sz. melléklet

Az iskolaérettségi vizsgálatok végzését nem bármely gyermek esetében, hanem az óvoda által javasolt gyermekek esetében lenne szükséges elvégezni.

8. sz. melléklet

Nem javasoljuk, hogy a helyettest illetően a fenntartónak egyedi mérlegelési joga legyen. 50-200 főig tart szükségesnek vezetőhelyettest biztosítani a törvényi szöveg. Ennél azonban vannak nagyobb, összevont óvodák is (200-1000 főig), ahol 1-nél több helyettesre is szükség lehet. Javaslatunk 500 főig 2, 500-1000 főig 3 helyettes biztosítása. Megfontolandónak tartanánk az összevon ható gyermekek vagy csoportok számának maximalizálását is.

11. sz. melléklet

Üdvözöljük a minimum 13 és maximum 25 fős csoportlétszámra tett javaslatot. A kistelepüléseken tervezett legalább 8 fő létszámot itt említeni kellene.

15. sz. melléklet

Véleményünk szerint ez a megengedőbb szabályozás (szakközépiskolát végzettek alkalmazása esetén) visszalépés a korábbi szabályozáshoz képest.

16. sz. melléklet

A kötelező óraszámok esetében nem igazán érthető, mi indokolja az óvodapedagógus-tanító-tanár összehasonlításban az óvodapedagógusok ilyen magas kötelező óraszámát.

17. sz. melléklet

- Az alkalmazottak esetében az iskolatitkár mellett az óvodatitkár említését is szükségesnek ítéljük, azért mert jelenleg is alkalmazásban vannak és azért is, mert az eltérő nagyságú intézmények szükségletei ezt megkívánják.

- A dajka vagy helyette gondozó + takarító létszám 15 gyermek/1 fő meghatározása nagyon kedvező lenne az óvodai nevelést illetően, azonban ezt megítélni a pedagógusok létszámának pontos ismeretében tudnánk. A pedagóguslétszám meghatározására azonban a jelenlegi szövegben nem találtunk konkrét választ.


Gloviczki Zoltán Dr.

Helyettes Államtitkár

részére

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr !

A közoktatási törvény tervezetéhez az egyesületünk által 2010-ben begyűjtött szakmai információk felhasználásával megküldjük szakmai véleményünket.

A pedagógus életpályamodellt egyesületünk vezetősége áttanulmányozta. Az idő rövidsége és az év végi óvodai ünnepek, majd a szabadságolások miatt nem volt lehetőségünk az óvodapedagógusok széles körét bevonva megbeszélni, megvitatni a tervezetet. Miután ez a koncepció alapvetően érinti az óvodapedagógusok jövőbeni életét, munkáját, úgy ítéljük meg, hogy a legnagyobb sajnálatunkra december 30-ig nem tudjuk a tervezettel kapcsolatos szakmai véleményünket a minisztérium rendelkezésére bocsájtani.

Miskolc, 2010. december 29.

Üdvözlettel:

Fábián Katalin

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke

 


 

A Gézengúz Alapítvány a Coca Cola Magyarország és a WWF Magyarország
támogatásával pályázatot hirdet óvodapedagógusok számára a
HupleR mozgás- és koordinációfejlesztő eszköz elnyerésére.

 

A Gézengúz Alapítvány a születési károsult csecsemők és kisgyermekek korai sokrétű egészségügyi ellátásának és rehabilitációjának biztosítására jött létre 1990-ben. Munkáját 1998-óta kiemelten közhasznú szervezetként végzi. Ma Magyarországon speciális korai terápiára a fejlődésükben veszélyeztetett, pl. koraszülött, vagy kissúlyú, illetve veleszületett, vagy szerzett rendellenességgel világra jött gyermekeknek van szükségük. Hazánkban minden tizedik gyermek segítségre szorul, hogy esélye legyen egészséges gyerekekkel együtt óvodába, iskolába járni. Célunk minden érintett gyermek mozgás-, kommunikációs és értelmi képességeinek fejlesztése, fejlődésének szakszerű nyomon követése, integrációjának megsegítése. Emellett szeretnénk hozzájárulni, hogy a fővárostól távolabb eső régiókban élő, veszélyeztetett fejlődésmenetű gyermekek is harmonikusabban fejlődhessenek, örömteli, fejlődésüket elősegítő mozgásformákhoz juthassanak.

 

1. A pályázat célja

Az önkormányzati fenntartású óvodák támogatása, amelyek önerőből nehezen tudják finanszírozni a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges eszközök beszerzését.

A ma iskolába induló gyermekek sajnálatosan nagy százaléka küzd részképesség problémával. Ezek kialakulásának megelőzése, korrekciója a kisded időszakban csak részben történik meg, a nagyobb feladat, óvodás korra tolódik át!

A HupleR elnyerésével lehetőséget szeretnénk teremteni az egyensúly és koordináció örömteli fejlesztésére a gyermekek mindennapi életébe illeszkedően, illetve kreativitást és fantáziát serkentő játékeszközt szeretnénk biztosítani az óvodás gyermek számára.

2. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be magyarországi székhellyel és működési engedéllyel rendelkező bejegyzett, önkormányzati fenntartású ÓVODÁK.

Pályázatot nem nyújthatnak be

 • magánszemélyek
 • rászorulók részére adományokat gyűjtő szervezetek
 • politikai pártok
 • hatóságok

3. A támogatás jellege

 • Egyszeri eszköz-támogatás, mely véglegesen a pályázó szervezet telephelyére kerül.
 • A megpályázható maximális mennyiség 1 db HupleR terápiás eszköz intézményenként.
 • Kizárólag eszköz-támogatást tudunk nyújtani, anyagi jellegű támogatást vagy szakembert nem áll módunkban biztosítani.

 

4. A pályázat tartalmi követelményei

 • A pályázat célja: hátrányos helyzetű régiók integráló óvodáiban kialakított mozgásfejlesztő program bővítése egy új játékos mozgás- és koordinációfejlesztő eszköz használatának beépítésével.
 • A pályázati program tartalmazza a célcsoport és az eszköz szükségességének pontos leírását, valamint az eszköz alkalmazása során várható nehézségeket.

5. A pályázat formai követelményei

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
 • A pályázatot a Gézengúz Alapítvány hivatalos Pályázati Űrlapján kell benyújtani.
 • Az űrlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg (az űrlap bővíthető, de kérdéseket nem lehet kihúzni).
 • A pályázat terjedelme (a csatolandó mellékletek nélkül) maximum 3 oldal lehet.
 • A Pályázati Űrlapon szereplő minden kérdésre válaszolni kell.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

•  A szervezet aktuális Alapító Okiratának másolata.

•  A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek szakmai önéletrajza.

A támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül

 

- Amennyiben a pályázat a kiírásban foglalt tartalmi követelményeknek nem felel meg (azaz nem a kiírásban foglalt elvárások mentén fogalmazták meg a pályázatot).

- A pályázat a kiírásban foglalt formai követelményeknek nem felel meg (azaz a kötelezendően csatolandó mellékletek hiányoznak).

- A pályázat nem érkezik be a megadott határidőre

 

A Kuratórium elé kerülő pályázatokról szóló kuratóriumi döntés végleges, az ellen fellebbezni nem lehet.

6. Elszámolási kötelezettség

A szakmai beszámoló benyújtásának módja és határideje:

  A szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 2011. május 31.

  A támogatás felhasználására vonatkozó részletes feltételek a Gézengúz Alapítvány és a nyertes pályázó szervezet között megkötött Támogatói Szerződésben kerülnek részletes megfogalmazásra.

  Amennyiben a nyertesek nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítják meg programjukat, a kiíró fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell minimum 1 oldal terjedelmű szöveges beszámolót a HupleR használatáról, a használat során tapasztaltakról összhangban a pályázat beadásakor vázoltakkal.

8. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a Gézengúz Alapítvány hivatalos Pályázati Űrlapján kell beküldeni, a csatolt mellékleteket egy példányban, kizárólag elektronikus úton .

Az Űrlap letölthető a www.gezenguz.hu és a www.huple.hu oldalakról is.

Email c ím: gezenguz@gezenguz.hu gezenguz@gezenguz.hu

A pályázat BEÉRKEZÉSÉNEK határideje: 2010.12.13.

A határidő lejárta után beérkezett pályázatokat a Gézengúz Alapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

9. A pályázat elbírálásának időpontja és értesítés a pályázat eredményéről

 • A pályázatokat a Kuratórium 2010.december 15-ig bírálja el.
 • A kuratóriumi ülést követően a nyertes pályázók névsorát honlapunkon megjelenítjük.
 • A Kuratórium döntéséről minden pályázót írásban értesítünk, az ülést követő munkanapon.
 • Az HupleR eszközök ünnepélyes átadása 2010. december 20.-án Budakalászon, a Gézengúz Alapítvány központjában kerül megrendezésre.

Cím: Gézengúz Alapítvány Cseppek Háza, 2011 Budakalász, Sport utca 3.

10. Pályázati kapcsolattartók

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük merülne fel, az alábbi úton vehetik fel a kapcsolatot a Gézengúz Alapítvány munkatársaival.

Kapcsolattartó neve:

Márialigeti Ilona - Gyógypedagógus-terapeuta

Telefon: 06-26/546-327

Email cím: gezenguz@gezenguz.hu

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

Pályázati kiírás

Pályázati Adatlap

Huple Program

 


Továbbítom az alábbi felhívást! Kérlek benneteket Csatlakozzatok!

Szövegdoboz:   Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete    2103 Gödöllő, Egyetem tér 14.    Tel: 06 70 222 3064    E-mail: noe@invitel.hu    Honlap: www.nephagyomany.hu

 

Tisztelt Elnök Asszony!

Kéréssel fordulunk Önhöz.

A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete nevében tisztelettel kérjük a mellékelt FELHÍVÁST az óvodapedagógusokhoz eljuttatni.

2011-ben lesz első óvodaalapítónk, Brunszvik Teréz halálának 150. éves évfordulója, amelynek alkalmából, a Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyomány Éltető Közössége és a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete /Gödöllő/ kezdeményezéssel fordul óvónőtársaihoz.

A kezdeményezés célja, hogy minden évben legyen országosan egy olyan közös nap, amikor valamennyi óvodapedagógus Brunszvik Teréz "Teréz-napi számvetésének" jegyében szakmai napot tart. Ez a nap lenne az ÓVODAPEDAGÓGUSOK NAPJA, amely egyben tisztelgés példamutató elődünk munkássága, "hagyatéka" előtt. A javasolt nap: október 15, Teréz nap.

A kezdeményezés a Pedagógus nap rangját nem csökkenti, nem külön-ünneplés, hanem ezen az országos napon, az óvodapedagógiára, azok művelőire kívánjuk irányítani a figyelmet. A kezdeményezéshez várjuk a támogatást.

A FELHVÁS támogatói a feltüntetett címen szíveskedjenek jelezni 2010. december 10-ig.

Bízunk benne, hogy támogatását elnyerjük, és közreműködése által Felhívás unk eljut az óvodapedagógusokhoz. Fáradozását előre is köszönjük.

 

2010. november 10.

Tisztelettel:

 

Faust Dezsőné alelnök

Dr. Váginé Farkas Ildikó elnök


 

A sajtóból értesültünk arról, hogy folynak a Közoktatási törvény módosításának munkálatai. A tervek szerint 2011. tavaszán tervezi a kormány a törvény végleges szövegének elfogadását. Az egyházi intézmények szakértőinek bevonásával már el is készült egy tervezet, melynek szövegéről egyenlőre nincsenek konkrét információink.

Egyesületünk elnöksége szeptemberben az elnökségi ülésen foglalkozott a kérdéssel és összeállított egy előzetes anyagot a területi köröktől beérkezett információk alapján. Az elnökség ezen kívül létrehozott egy bizottságot amely az előzetesen begyűjtött anyagok, információk (ONYA szekcióiból beérkezett információk, Tanévnyitón Tanácskozáson tett javaslatok, , a területi körök véleménye, és az egyéni vélemények alapján) segítségével megkezdte munkáját.

A bizottság feladata: A közoktatási törvény áttekintése és módosító javaslatok megfogalmazása a rendelkezésre álló információk alapján

A bizottság vezetője: Patócs Béláné

A bizottság tagj:. Koósné Reha Valéria, Turi Istvánné

A bizottság munkáját szakértőként segíti: Pethő Ágnes

A bizottság számára begyűjtött problémakörök az alábbiak:


 . Támogatjuk a GYES 3 évre történő visszaállítását, és ezzel együtt a 3 éves kortól történő óvodába járás megerősítését javasoljuk. Az óvodába járás feltétele legyen a szobatisztaság

.  A csoportlétszám maximum (25 fő), ezt csupán 10 %-al lehessen túllépni. Ne legyenek további engedmények!

. Rendezni szükséges a helyettesek, részlegvezető helyettesek státusát, óraszámát, különösen az összevont intézményekben

.  A csoport és óvoda összevonásoknak gátat kellene szabni a maximálisan összevonható óvodák és csoportok számát kijelölni!

.  SNI-s, hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekhez kötelezően biztosítsák a tárgyi, személyi feltételeket. A részleges szegregáció legyen elfogadott! Az integráció feltételei legyenek biztosítva

.  A központi bérgazdálkodást támogatjuk, amennyiben az nem a létszámcsökkentés újabb színtere

.  Az adminisztráció csökkentése szükséges az intézményekben. A szabályzatok sokaságát csökkenteni kellene, a külső ellenőrzéseket koordinálni és szabályozni kellene.

.  Továbbképzésre biztosítson anyagi fedezetet a törvény. Szakkönyvtámogatás megalázó összegét emelni szükséges!

.  Pedagógusok megbecsülése - anyagi eszközökkel is biztosított legyen! A pedagógus béremelést támogatjuk!

.  Nyári szünet időtartamának egységesebbé tételét javasoljuk, 3 vagy 4 hétben legyen szabályozva a szünet időtartama.

.  Különfoglalkozást mikor - ki végzi? Egyértelműsíteni és értelmezni kellene ezt a kérdést!

.  A külső ellenőrzés - értékelés valamilyen formában való visszaállítását támogatjuk

.  Nyitvatartási és nevelési idő egyértelműsítése szükséges a K.t-ben.

.  Csoportonkénti 2 óvónő biztosítása fontos lenne - mivel a SNI-s és a hátrányos helyzetű, problémás gyermekek száma növekszik.! Ezzel összefüggésben a dajkák csoportonkénti létszámát 1,5-ben kellene megállapítani.

.  A szülői felelősség és jogok pontosítását javasoljuk.

.  Ingyenesség értelmezése a pedagógiai programban - egyáltalán az óvodában! Mikor? hogyan szedhet pénzt az óvoda!? Mit kérhet, mit nem a szülőktől?! A kérdés szabályozása szükséges.

.  Gyermekek jogainak pontosításával egyidejűleg javasoljuk, hogy az óvodában is legyen gyermekvédelmi felelős. A közalkalmazotti tanács - túlzott az órakedvezményének visszavételét javasoljuk, inkább a gyermekvédelmis és a helyettesek kedvezményeit tartjuk szükségesnek biztosítani.

.  Az óvodai udvarok helyzete - az UNIÓS normák szerinti felszereltség biztosítása hiányos.

.  Az óvodáztatási támogatás visszavonását javasoljuk.

.  Az eszköznorma felülvizsgálatát javasoljuk.

 


Köszönjük mindazon kollégáinknak a véleményét és javaslatait, akik szóban és írásban elmondták véleményüket és törvénymódosító javaslataikat!

Miskolc, 2010. szeptember 27.

 

Fábián Katalin

MOE elnök


FIGYELEM!!

A (221/2010.(VII.30.) kormányrendelet ismét módosította az Óvodai nevelés országos alapprogramját

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának átfogó módosítására tavaly a 255/2009. (XI. 20.) Kormányrendeletben került sor. A rendelet korszerű, igényes óvodai alapprogramot határozott meg, azonban a szakmai és társadalmi egyeztetések lezárása után, az akkori kormány kezdeményezésére két olyan kiegészítéssel lépett hatályba, amelyek nem kerültek már vissza az egyébként kötelező szakmai, társadalmi egyeztetésre, és azok a hatálybalépést követően jelentős társadalmi ellenérzéseket váltottak ki. A módosítás ezen két eleme vitatható irányba befolyásolta volna a gyermekek erkölcsi, szellemi fejlődését, ezért a társadalmi ellenérzéseket kiváltott szövegrészletek vonatkozásában a szükséges és azonnali korrekciót az Oktatási Államtitkárság előkészítette és a Kormány 2010. júliusában jóváhagyta.

A jelen Kormány 2010. júliusi döntése értelmében az Alapprogram szövegéből kikerült a nemi sztereotípiák erősítésének tudatos kerülése, és e mondata úgy változott meg, hogy az óvoda "nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben."

A korábbi Alapprogramot módosító szöveg a migráns gyermekek esetében "interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét" is megkívánta az óvodáktól és óvodapedagógusoktól, ami valójában nyelvi, szakmai szempontból is megvalósíthatatlan és szintén vitatható követelményeket állított volna mind az óvodapedagógusok, mind az intézmények elé.

Ezért a Kormány az Alapprogram szövegében a migráns gyermekekre vonatkozó rendelkezést is módosította és az új rendelkezés szerint "a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét" írta elő.

Az Alapprogram most módosított rendelkezései alapján a módosult szövegkorrekciókat, az azokkal összefüggő óvodai feladatokat is szükséges átvezetni az óvodai helyi nevelési programokban.

Az Alapprogram szövegében, nevezetesen a Rendelet Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. valamint 6. pontjában jóváhagyott két szövegmódosítás átvezetésének sajátossága az, hogy a módosított óvodai nevelési program a közoktatásról szóló törvényben leírtakra figyelemmel lép hatályba, kivéve a szakértői véleményeztetésre előírt kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy a kizárólag e két szövegrészben módosuló helyi óvodai nevelési programok már nem igényelnek szakértői véleményeztetést.


 

TÁJÉKOZTATÁSUL KÖZÖLJÜK, HOGY A MOE levelezési címe, és telefonszáma MEGVÁLTOZOTT:

Új cím: 3529 Miskolc, Bocskai u. 38.

Új telefonszám, fax: 06-46-321-694


 

 

 

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

3532 Miskolc, Tamási Á. u. 11.

Levelezési cím: 3529 Miskolc, Bocskai u. 38.

m.o.e@freemail.hu

, fax: ÚJ!!! 06-46-321-694

 

 
 
MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET- HALASI MÓNIKA
© 2010 All Rights Reserved
Bemutatkozunk || Aktualitások || Programok || Előadás kivonatok || Elérhetőségünk